Zajímavé odkazy

 

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/rozhodla-jsem-se-ze-tady-budu-do-95/

 

http://www.lidice-memorial.cz/vzpominky-me-stale-tizi/

 

 

 

Anotace Bulletinu Mezinárodní organizace odbojářů (FIR) č. 39 - leden 2016

 

Prohlášení FIR k teroristickým útokům v Paříži v prosinci 2015

V tomto úvodním článku Bulletinu deklaruje FIR solidaritu s  Francouzským lidem, a že se svými členskými organizacemi se postaví proti takovým zločinům a aktivně bude obhajovat ideály svobody.

 

Prohlášení francouzské organizace Národní federace deportovaných a vězněných odbojářů (FNDIRP)

Připojuje se k prohlášení četných státníků a resolutně se staví proti džihadistickým vrahům, kteří si zvolili cíle pro své zločiny ve východní části Paříže. Vysvětluje, že jde zlovolnou a lživou interpretaci koránu a pokus zničit humanistické hodnoty a změny politické orientace.

 

Mezinárodní antifašistická konference ve Slovinsku

28. a 29. října 2015 se v slovinském Novo Mesto uskutečnila mezinárodní konference, jejímž iniciátorem byl viceprezident FIR Mihail Moiseev. Hlavním obsahem jednání bylo zkreslování dějin v Evropě. Bylo konstatováno, že jméno a hrdinství Josipa BrozeTita v 2. světové válkce je v zemích bývalé Jugoslávie záměrně zamlžováno, a odpor proti fašismu a nacismu před mladou generací zamlčován. Chorvatský mluvčí prohlásil, že propast mezi nejchudšími a nebohatšími lidmi se v posledních čtyřech až pěti desetiletích prohloubila a tudíž tiká sociální bomba. Existují dvě cesty, jak tomu čelit, vpřed k demokracii nebo zpět do minulosti. Mnozí delegáti hovořili o tom, že je nutno respektovat minulost, která udává i cestu v současnosti a současný terorismus je jen jiná verze fašismu.

 

Proslov předsedy maďarských odbojářů, který je i předsedou FIR, Vilmós Hanti

Tento proslov se konal na konferenci ve Slovinsku. Dotkl se 70. výročí konce druhé světové války, vítězství nad fašismem. Tato nelidská ideologie, která se snaží v novém hávu a novými metodami zatemnit lidskou mysl, se projevuje rozdílně v Baltských státech, na Ukrajině, v Maďarsku a také v Řecku a Francii. Intolerance, barbarství a islámský terorismus se objevují v různých formách, přičemž jejich omezování vyvolává dnes stejně velkou výzvu, jako bylo tehdejší vytvoření antihitlerovské koalice. Vidíme, že v mnohých zemích ustupují vlády extrémním pravicovým silám a tím diskreditují parlamentní demokracii.

Musíme společně bojovat s těmito neonacistickými jevy, za spravedlivý a solidární svět. Před 70. lety neobětovaly miliony antifašistických odbojářů svůj život, aby jejich potomci se pasivně a nečinně dívali na vzkříšení fašistických nelidských myšlenek.

 

Výzva pro rok 2016 k uctění 80. výročí vzniku interbrigád k obraně Španělské republiky.

Výzva bude publikována v Národním Osvobození.

 

Vyjádření FIR k 70. výročí zahájení Norimberského soudu

Na různých úrovních mezinárodní politiky se relativizuje princip národnostních práv. K 70. výročí začátku Norimberských procesů s hlavními válečnými zločinci připomíná FIR, že byli souzení reprezentanti fašistické říšské vlády, politická strana NSDAP a všech jejich složek SA, SS, SD, Gestapo, zástupci branné moci, hospodářství a propagačního systému. Rozsudky byly vynesené jménem národů. Článek vysvětluje podstatu válečných zločinů, jako zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, příprava k válce. Byla odhalena i odpovědnost velkého průmyslu jako např. Krupp, I.G. Farben, jiných zbrojních koncernů a také bank. Bylo vysvětleno, že nešlo o justici vítěze, jak to dodnes vysvětlují nacistické síly, ale o prosazení norem práva národů. Tuto definici potvrdila již v roce 1946 OSN

FIR již od počátku deklaruje, že prosazuje striktní dodržování právních norem stanovených v Norimberských procesech

 

K dějinám belgického a evropského odboje.

V Bruselu se ve dnech 8. a 9. listopadu 2015 konalo kolokvium s názvem „Odboj v Evropě a Belgii“, které sezval  předseda vlády regionu Valonsko-Brusel. V úvodu došlo k prezentaci výstavy „Odboj proti nacismu v Evropě“*). V průběhu konference přednesli historici řadu příspěvků a prezentovali velký obrazový materiál. V jednom z referátů byly uvedeny řady příkladů, které dokazovaly, že odboj v Belgii byl také mezinárodní, protože v mnohých odbojových skupinách spolupůsobili cizinci.

 

Povstání a porozumění

Pod tímto názvem se konal 21. a 22. listopadu 2015 antifašistický a antirasistický kongres v Kodani. Jako host se zúčastnil i FIR. Asi 60 účastníků projednalo situaci spojenou s utečenci a nástupem pravicových extremistů a pravicových populistů. Poukázali na příčinu a význam imperialistických válek na rostoucí imigrační vlnu.

 

Řečtí antifašisté vzpomínali na zničení mostu na Gorgopotamusu.

V neděli 29. listopadu 2015 oslavila organizace PEASEA-DSE za velké účasti odbojářů, jejich potomků a přátel 73. výročí zničení železničního mostu na Gorgopotamusu. Touto akcí, provedenou partyzány osvobozenecké armády ELAS pod velením Arise Velouhiotise, způsobili odbojáři velké potíže doplňování nacistických jednotek na africké bojiště.

 

Politický výhled do roku 2016

Generální tajemník FIR Ulrich Schneider předkládá své názory na politický vývoj v těchto oblastech.

Problém s utečenci.

Je třeba bojovat proti příčinám imigrační vlny a ne proti utečencům samotným. S politováním konstatuje, že EU ani členské státy nejsou ve stavu postupovat konstruktivním kursem. Na druhé straně je třeba se vyrovnat s humanitární odpovědností. K tomu záporně přispívá nepřátelský přístup pravice k utečencům. Nepovažuje za řešení přenášet odpovědnost na Turecko, ale řešení vidí pouze v mezinárodní mírové politice.

 

Úloha Turecka 

Je známo, že prezident a jeho rodina stojí prostřednictvím finanční podpory teroristických skupin islámského státu na straně příznivců vojenského konfliktu proti syrskému obyvatelstvu. Současně zesiluje turecká armáda vojenské napětí v celém regionu nepřijatelným sestřelením ruského vojenského letounu. Je zřejmé, že Erdogan se snaží hnát NATO do přímé konfrontace s Ruskem a tím stabilizovat svou autoritářskou moc proti kurdskému obyvatelstvu a demokratické opozici. Místo aby EU takovou osudnou politiku zastavila, slibuje miliardové dotace Turecku za politicky správné chování.

  

Vývoj demokracie v evropských zemích.

Jsme svědky, že v jednotlivých státech dochází na pozadí teroristických útoků v Paříži k masivnímu omezování demokratických práv. Mnozí Francouzi reagují na tato bezpečnostní opatření místo podpory svého presidenta, volbou zástupců extrémní pravicové „Front National“. V západoevropských zemích to zdůvodňují bezpečnostní hrozbou, po parlamentních volbách v Polsku se toto omezování demokratických svobod a práv uskutečňuje „legálními“ rozhodnutími. Tím vzniká vedle vlády Orbana v Maďarsku další autokratická vláda v Polsku, která navíc má agresivní postoj vůči Rusku. Tak např. navrhuje NATU, aby na polském území rozmístilo atomové zbraně. To by znamenalo hrozbu lidem v celé Evropě.

 

Politika a činnost FIR a jejích členských organizací zůstává zaměřena bez změny proti extrémní pravici a pravicovému populismu, proti zkreslování dějin a za zachování odkazu odboje, ale současně za obranu demokracie, svobody a míru.

 

 

 

Konference o interbrigádách v Praze

V říjnu 2015 se v Praze konala konference na téma Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka. Pozvání rozeslalo Sdružení přátel interbrigadistů za účasti německých přátel Španělské republiky. Konference se konala v budově senátu PČR, který má sídlo v největším paláci Prahy, Valdštejnském paláci. Účastníky konference přivítal předseda senátu a připomněl vznik mezinárodních brigád v říjnu 1936 a význam bojů o Madrid, který zdůraznil tehdejším heslem „V Madridu se bojuje za Prahu“. Historici, politologové, právníci, diplomati, publicisté a vědci referovali o historii Španělska v 20. století, o vítězství lidové fronty a o důvodech její porážky ve válce s Frankisty a jejich spojenci, i o politice nevměšování. Situace Španělské republiky byla projednávána v evropském kontextu tehdejší doby, včetně zahraniční politiky tehdejší československé vlády vůči Španělské republice a vůči náboru dobrovolníků. Další referát se týkal podpory SSSR republikánskému Španělsku. Dr. Zdenko Maršálek z Ústavu soudobé historie ČAV hovořil o československých interbrigadistech v různých jednotkách zahraniční armády v druhé světové válce. Matriály konference mají být publikovány a předpokládá se konání další konference v roce 2016.

 

Nesmíme zapomenout!

V závěru Bulletinu se inzerují knihy, jejichž spoluvydavatelem je FIR.

Herve/Graf, Oradour -  Geschichte eines Massakers, 18,00 Euro

Herve/Graf, Natzweiler-Struthof – ein deutsches Komzentrationslager, 19,90 Euro

Cardoen/Schneider, Europäischer Widerstand gegen den Nazismus, 29,90 Euro

(uvedené ceny knih jsou bez poštovného)

 

 

 

 

 

Historická tématika předválečného čs. opevnění a jihočeských hradů.

Na doméně:   http://vestinu.cz/

 

 

Zlaté srdce pro Evropu  uděleno Pavlu Horešovskému

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/zlate-srdce-pro-evropu-obdrzel-lidicky-pametnik-pavel-horesovsky/

 

 

 

 

 

Rozhovor s ředitel Památníku Lidice

 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/39931265
 

Beseda Národního parlamentu dětí a mládeže s PhDr. Vojmírem Srdečným - nejen o 17. 11. 1939.
http://www.halonoviny.cz/articles/view/39274601
 

 

Lidice

http://sisa.blog.idnes.cz/c/467508/lidice-neni-smutnejsiho-psani-a-foceni.html
 

Anotace Bulletinu FIR č. 37

 

Projev předsedy FIR v. Hantiho na konferenci odbojových svazů k 70. výročí vítězství druhé světové války v Moskvě

Projev byl veden ve formě výzvy boje proti novým formám fašismu.

V úvodu vyslovil radost nad tím, že jsou ještě mezi námi bývalí odbojáři a lítost, že v budoucnu jich bude stále méně, čímž poklesne jejich vliv na řešení otázek ve světě.  Občané Sovětského svazu přinesli největší obětí k vítězství nad fašismem, a proto budou věčně ctění.

Jsme ve zvláštní situaci, ve které jsou komunisté obviňováni za zločiny páchané druhé ve světové válce, a je zapomenuta jejich rozhodující úloha v antifašistické koalici. Všude se vyskytuje falšování historie a stále méně se hovoří o hrdinství antifašistického odboje a o významných osobnostech ve veřejnosti a snižuje se úloha antifašistického boje.

FIR se obrací na lepší polovinu světa a vyzývá k sjednocení odporu proti zesílení nových forem fašismu a solidární svět, ve kterém nebudou lidé vylučování pro barvu pleti a původ.

Před 70. lety prokázala antihitlerovská koalice, že lidé různého světového názoru mohou se sjednotit a spolupracovat, a mohou si i v současnosti stanovit společný cíl na základě antifašistického boje, jehož pomocí by bylo možné nastavit mírové vztahy. Dnes se dostáváme na velmi tenký led  a je nutno realizovat spolupráci při potlačení neofašismu. Miliony bývalých odbojářů neobětovaly pro nás své životy, abychom nyní nečinně přihlíželi zesilování novodobého fašismu.

 

Společné prohlášení Moskevské konference.

Konference se konala koncem března za účasti světových odbojových svazů a řady odbojových organizací států Evropy a Asie. (Překlad prohlášení byl uveřejněn na jiném místě)      

 

Letní setkání na Kypru

Koncem května 2015 se poprvé setkaly členské organizace FIR na Kypru, setkání se zúčastnily svazy obou kyperských částí. Toto sblížení je důležitým krokem k překonání rozdělení země.

 

Vlak tisíců-Mezinárodní mládežnické setkání v Osvětimi 8. května 2015

Od 5. do 10. května se uskutečnilo mezinárodní setkání mládeže organizované Osvětimskou nadací, FIR a Belgickým Veteránským ústavem. Zúčastnila se mládež z Belgie, Francie, Itálie, Chorvatska, Lucemburska, Holandska, Portugalska a České Republiky. Odjezdu vlaku z Bruselu byl přítomen belgický král Philippe.  

Kromě intenzivní výměny názorů a výkladu přeživších si mládež prohlédla obě části koncentračního tábora a účastnila se předvedení dětské opery Brundibar, která vznikla v Terezíně. Na závěrečném setkání pohovořili k mládeži Pavel Sobol, Albert Israel, předseda Parlamentu EU Martin Schulz a generální sekretář FIR Ulrich Scheider.

 

Výtah z projevu Martina Schulze

Jsem hluboce dojat, že tisíc mladých lidí z celé Evropy se sešlo zde v Osvětimi. Sešli jsme se v Osvětimi, abychom se poklonili při vzpomínce na všechny zavražděné, a také na ty, kdož museli snést útrapy, které se nedají nikdy odčinit. Klaníme se obětem. Sešli jsme se, abychom oživili vzpomínky. Pale Sobolu a Alberto Izrael děkuji Vám, že jste dnes přišli, přežili jste peklo koncentračních táborů. Překonali jste peklo Vašich vzpomínek. Přes všechno, co jste museli vytrpět, jste se nevzdali víry lidství. Našli jste v sobě sílu vyprávět o vašich zážitcích, aby vaše vzpomínky se staly společnými vzpomínkami…Budeme tyto vzpomínky udržovat živé. To děláme pro naše děti, chceme to vyprávět našim dětem, aby tyto děti to mohly zase vyprávět dalším generacím. Z trosek a ruin poválečné Evropy vybudovali odvážní muži a ženy novou Evropu a při tom přisahali „Nikdy zase“. Stavěli Evropu demokracie a svobody, spravedlnosti a lidských práv.

Vy, kteří jste se sešli z celé Evropy v Osvětimi, aby uctili zavražděné, zachováváte vzpomínky živé, a nedovolíte, aby se démoni minulosti vrátili, zdědíte tuto Evropu. Bude na vás splnit přísahu přeživších “Nikdy zase“ a jejich naději na lepší svět. A když Vás vidím při uskutečnění cesty do místa smrti na cestu naděje, nebojím se o budoucnost.

 

Počítáme s vámi milí mladí spolubojovníky!

Z projevu generálního sekretáře Ulricha Schneidera.

Je na nás zástupcích dnešní generace spolu s posledními přeživšími tehdejší generace převzít odpovědnost za zachování vzpomínek.

Jako generální tajemník Mezinárodní federace odbojových bojovníků jsem spokojen a jsem hrdý, že tento velký projekt Evropské mládeže se mohl opět uskutečnit  jako vzpomínka na historii Evropy.
Je to impozantní akce spojená se 70. výročím osvobození od fašismu a války, které je v mnoha zemích správně oslavováno jako "Den vítězství", na památku společné evropské historie  Antihitlerovské-koalice. Byly to vojenské síly spojenců – zde v Osvětimi jednotky sovětské armády – které  vojensky porazily fašistický Wehrmacht a jeho spojence. Za to jim musíme poděkovat.
Ale ve všech evropských zemích, a také v Itálii a Německu, byli ženy a muži, kteří organizovali odpor  proti moci fašismu a tím přispěli k osvobození. Také jim patří náš velký dík.
Je na nás – zastupujících dnešní generace – abychom při této společné akci převzali  zodpovědnost za zachování památky od posledních přeživších z generace očitých svědků. My – a zejména vy, jako následná generace – byste měli znalosti, které jste v přípravě na tuto cestu získali, uchovávat nejen pro sebe, ale předávat svým přátelům, známým či ve škole.
Osvětim je mezinárodní symbol rasistické vyhlazovací politiky, namířené proti Židům, Sintům a Romům, proti slovanským národům, které byly považovány za podřadné. Oni byli zde v Osvětimi vraždění plynem  a jinými prostředky hromadného ničení, ale také nelidským využíváním  jejich práce pro zisk, například koncernu IG Farben.
To nesmíme zapomenout, pokud chceme zabránit, aby se takové věci již nikdy nemohly opakovat.

 

Výstava „Evropský odboj“ v řadě měst.

Článek popisuje zájem v Brémách, Budapešti, Moskvě, Hamburku, a Berlíně, kde tato výstava, byla otevřena. První inaugurace se uskutečnila v roce 2014 ve vstupní síni parlamentu EU.

 

FIR podporuje iniciativy při restaurování a zachování existujícího italského památník v Osvětimi.

FIR získala dokument  o konferenci „předávání historických zkušeností- historie, umění, rasismus, lidská práva“ a plně podporuje žádost týkající se památníku v Osvětimi. Není přípustné takový velmi cenný památník uzavřít na základě jednostranného rozhodnutí. FIR vyzývá vedení Památníku Osvětim a italské úřady, aby případnou chybu ve výstavě projednali s italskými veterány a dosáhli dohody při řešení úprav. Příklad Osvětimi podtrhuje: fašismus není názor, ale zločin! Osvětim byl 27. ledna 1945 osvobozen sovětskou armádou, což demonstruje úspěch společného boje antihitlerovské koalice.

 

Aktivity členských organizací.

Článek popisuje činnost těchto organizací. Komise Waakzaamheid – Holandsko, Sátoraljaújhely a MEASZ – Maďarsko, ANPI – připomíná v Belgii ve filmech evropský odboj a osvobození, důstojná vzpomínková akce k 8. květnu – Kypr,

masová demonstrace k 70. výročí osvobození od fašismu 25. dubna 2015 – Itálii.

 

Literatura pro antifašisty.

Podrobný popis výstavy „Protifašistický odboj v Evropě, výtah z předmluvy Manolise Glezose v knize „Antifašistický odboj v Evropě 1922 -1945, Jean Cardon /Ulrich Schneider.

 

 

Články jsou doprovázeny řadou černobílých fotografií

 

http://www.novinky.cz/komentare/372841-komentar-cest-ceskym-hrdinum-vaclav-klaus-ml.html

 

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/pidilidi-na-celostatni-prehlidce-detskeho-divadla-ve-svitavach/

 

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/ruzovy-sad-obdrzel-titul-rekord-roku-na-festivalu-pelhrimov-mesto-rekordu/

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/sedesat-let-ruzoveho-sadu-v-lidicich/

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/dekovny-koncert-pro-lidice-2015/

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/pietni-vzpominka-2015/

http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/odejmute-detstvi-detske-obeti-armenske-genocidy-1/

 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Primator-Brna-si-pozval-Bernda-Posselta-na-radnici-A-toto-se-pak-strhlo-379255

 

http://binrun.webnode.sk/products/prinasame-vam-videomagazin-z-fantastickej-akcie-41-ceny-nasavrk-2015/

http://www.ceskenovinky.eu/2015/06/08/jan-campbell-nemusi-byt-kazdy-primo-u-toho/

 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/37199693

http://www.ceskenovinky.eu/2015/02/20/jan-campbell-mraky-a-slunce-nad-nami/
 

 

Lidičtí se ozvali !

http://www.halonoviny.cz/articles/view/34465718

 

http://usti.idnes.cz/zastupitelstvo-usti-projedna-vtip-jiriho-maryska-na-facebooku-pse-/usti-zpravy.aspx?c=A150219_170730_usti-zpravy_alh#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
 

 

Další zdroj zajimavých informací z naši historie naleznete na :

www.csbsvm.cz

 

 

Radioamatéři ve druhém odboji:

http://www.crk.cz/CZ/BULLC.

 

 

Anotace Bulletinu FIR č. 35, leden 2015

 

Den osvobození  8. /9. května 2015 – den vítězství.

Pod tímto titulkem se uvádí, že před 70. lety došlo k definitivnímu rozbití německého fašismu. Tyto dny označuji vítězství nad nelidským režimem Hitlerova fašismu, který vykonstruovanou teorii

o rasové příslušnosti zavraždil miliony Židů, Romů, Slovanů a vyvolal ničivou válku s cílem imperialistické nadvlády nad celým světem.

Dnes se historická pravda překrucuje,  uctívají a vydávají se kolaboranti s fašistickými okupanty za „odbojáře“.

Příslušníci spojeneckých armád a zejména sovětská armáda, která nesla hlavní tíži války, tuto hrozbu zastavily a potrestaly. Partyzáni a odbojáři nasadili své životy za svobodu své vlasti. Částí této antihitlerovské koalice byli také němečtí antifašisté v ilegálním hnutí v Německu nebo v partyzánských skupinách.

Vzpomínáme všechny tyto ženy a muže, kteří často za cenu svého života umožnili osvobozenecký boj.

I když Evropský parlament ve svém prohlášení uvádí, že koncem války byla totalitní moc  vystřídaná  jen jinou, zdůrazňuje FIR – 8. /9. května 1945 byl den osvobození a vítězství pro všechny lidí ohrožené německým fašismem. Označuje také začátek nové politiky v mezinárodních vztazích.

 

FIR děkuje OSN    

V prosinci 2014 přijalo Valné shromáždění OSN zásadní rezoluci (A/C.3/69/L.56/Rev.1) o boji proti glorifikaci nacismu a jiných praktik rasismu, rasistické diskriminace, xenofobie a tím vyvolané intolerance. Současně byly odsouzeny všechny formy rehabilitace fašistických zločinů a zločinných organizací.

FIR děkuje všem státům  a vládám za podporu přijetí rezoluce, která reaguje na varování antifašistických sil mnohých zemí o zesilování neofašismu  a extrémní pravice.

 

FIR v roce 2015

Zde se uvádí různé akce pořádané jak FIR, tak v jednotlivých státech. (o těchto akcích jsme již na tomto webu informovali).

 

Vyjádření FIR

 • Odsouzení útoku na synagogu v Jeruzalému 18. listopadu 2014.

 

 • Podpora protestů proti oklešťování sociálních vymožeností v Řecku.

 

Začaly oslavy osvobození

 • Vzpomínky u památníku sovětských vojáků v Norsku na sovětské vojáky, kteří padli při osvobození této země. Oslavy se zúčastnil mimo jiné ministr zahraničí Ruské federace Lavrov.

 

 • Vzpomínky v Srbsku za účasti předsedy FIR Vilmos Hanti, místopředseda generál Michael A. Moiseev a člen výkonného výboru FIR Filippo Guiffrida. Vzpomínku organizovala odbojová organizace Srbska SUBNOR  a jiné veteránské organizace. Bylo přijato společné provolání k 70. výročí osvobození Bělehradu.

 

 • Organizace „Svět bez nacismu“ protestuje proti falšování historie premiérem Ukrajiny, který při návštěvě Německa začátkem ledna 2015 vytvořil paralelu mezi občanskou válkou na Ukrajině a vstupem Sovětského svazu na Ukrajinu a do Německa v druhé světové válce. Jaceňukovovu provokaci odsoudil předseda zahraničního výboru Ruské dumy, považuje ji za přímou podporu nacistického Německa.

            „Svět bez nacismu“ plánuje v prvním pololetí 2015 velkou konferenci k tomuto vyjádření Jaceňuka.

 

 • Cesta pochodně FIR, která 7. 12. 2014 dospěla do Řecka a byla prezentována při příležitosti památky na vyhození železničního mostu přes řeku Gorgopotamos do vzduchu. Vzpomínky se zúčastnilo několik tisíc odbojářů, přátel národního odboje a demokratické armády Řecka. (Článek obsahuje také snímky z oslavy).

 

 • Vlak tisíc mládežníků do Osvětimi – Birkenau, květen 2015. Toto velké setkání mládeže organizuje společně Institut veteránů belgické osvětimské nadace a FIR. Záštitu převzal belgický král Filip. Zatím se přihlásily organizace z těchto států: Belgie, Německo, Francie, Řecko, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko, Holandsko, Rakousko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko a očekávají se přihlášky z Ruska, Bulharska, Dánska, Izraele, a Španělska. Vlak z Bruselu do Krakova bude obsazen asi 700 účastníky z Belgie  a přibližně 200 mládežníků z jiných zemí, z jiných států přijede mládež jinými dopravními prostředky. Jak jsme již avizovali, pojedou 8. května, v den hlavních mezinárodních oslav z Ostravy 3 autobusy studentů.

 

Novinky z členských organizací

 • V Rakousku obdržela odbojářka, předsedkyně Spolku výborů koncentračních táborů ve Štýrsku Maria Cäsar vysoké vyznamenání od zemské vlády Štýrsko. Článek obsahuje její životopis.

 

 • Ruská unie veteránů uctila hrdinu SSSR maršála sovětského svazu, bývalého ministra obrany Viktora Georgoviče Kulikova.

 

 • Maďarská odborářská organizace MEASZ představila v září 2014 „Výstavu odboje v Evropě“ s maďarským textem.

 

 • Restituční požadavky za fašistické násilí v Itálii jsou oprávněné. Italský ústavní soud zrušil zákon, který dosud znemožnil obětem válečných zločinů požadovat odškodnění v Německu.

 

 • Zemřel předseda Světové unie Veteránů FMAC Datuk Abdul Hamid Ibrahim  z Malajsie. Vždy usiloval o spolupráci mezi FMAC a FIR.

 

 • Nekrolog za Hanse Lebrechta, spisovatele a novináře, německého odbojáře, který žil v Izraeli a byl dlouhá léta předsedou izraelské unie antifašistů a obětí nacismu.

 

Cena Michel Vanderborght.

Tato cena byla zřízena FIR a nese jméno jejího dlouholetého předsedy. FIR žádá o návrhy, aby 2, května 2015 mohla podruhé tuto cenu udělit. Cena se uděluje historikům, politikům, umělcům, organizacím, kteří jsou dlouhodobě činnými v odbojové, společenské nebo humanitární oblasti, při čemž nelze v první linii navrhovat členy členských organizaci. V návrhu je třeba uvádět jméno, kontakty a podrobné zdůvodnění návrhu. Návrhy se vyžadují do konce února.       

 

 

Osvětim 5

 

Osvětim 4

 

 

Osvětim 3

 

 

Osvětim 2

 

Osvětim 1

 

 

 

Setkání Silver A v paměti tři generací v Pardubicích

 

http://www.lezaky-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=114
<http://www.lezaky-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=114&idMista=%25>
&idMista=%

 

 

Zajímavý materiál " Bandera " naleznete na :

http://www.halonoviny.cz/articles/view/33290680

 
Válečný hrdina plk. v. v. Pavel Vranský navštivil muzeum spolubojovnika

Zpravodaj 1/2013 Obec Boršice

 

Premiér omluvou sudetským Němcům rozzuřil válečné veterány.
 
 
 
Dějiny nelze změnit, ale dají se jinak vykládat
 

 

Konference Památníku Lidice v České televizi

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/213663-jakou-roli-hraji-mista-pameti-pri-vytvareni-narodni-identity/

 

Dílo Vladislava Vančury

Možnost stažení díla Vladislava Vančury je ve čtyřech různých formátech ze stránky www.mlp.cz/vancura (Ve výběru e-knih Vladislava Vančury samozřejmě nechybí Markéta Lazarová, Rozmarné léto ani dětská klasika Kubula a Kuba Kubikula.)

 

Občanské sdružení Lidice

www.lidice.cz

 

Kruh občanů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

http://kruh1938.blogspot.com/

 

Bulletin Mezinárodní federace odbojářů FIR

Frany Mehring Platy 1,D-10243 Berlin, www.fir.at

Anotaci z čísla 26 (2012) si můžete stáhnout zde.

Anotaci z čísla 27 (2012) si můžete stáhnout zde.

Anotaci z čísla 28 (2012) si můžete stáhnout zde.

Anotaci z čísla 29 (2013) si můžete stáhnout zde.

Anotaci z čísla 30 (2013) si můžete stáhnout zde.

 

Rozhovor s významným českým historikem a znalcem novodobých národních dějin Jaroslavem Čvančarou v Parlamentních listech
 
 
Rozhovor s místopředsedou ČSBS válečným veteránem plukovníkem Pavlem Vranským v Parlamentních listech

www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Veteran-od-Tobruku-Kdybychom-neodsunuli-Nemce-vypukla-by-nova-valka-234792


www.bojovnicifm.estranky.cz    

www.fedik.estranky.cz    

 

Článek Skandální požadavek na zrušení benešových dekretů

www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/skandalni-pozadavek-na-zruseni-benesovych-dekretu/

 

Lidice si připomněly smutné datum vypálení obce nacisty - Kladenský deník 2013

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/lidice-si-pripomnely-smutne-datum-vypaleni-obce-nacisty-20130616.html

 

www.ceskenarodnilisty.cz

 

Odkaz na článek ze sjezdu ČSBS 20. června 2013

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/prezident-republiky-milos-zeman-pozdravil-delegaty-ix--sjezdu-csbs-86129/

 

Odkaz na článek Moniky Hoření v Haló novinách: Využijí pánové z ODS a TOP 09 své páky? ze dne 28. 6. 2013

http://www.halonoviny.cz/articles/view/7137544

 

Červnové číslo Zpravodaje ZO ČSBS Kladno

 

Znovuodhalení Pomníku padlých u Zborova v český Budějovicích.

 https://www.facebook.com/ZborovskyPomnik

 

Zpráva z legionářské pouti ve Francii

Vzpomínková pouť po Francii 2013

 

Váleční veteráni bijí na poplach. Vadí jim Vondrova "trafika". A nejen to...

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Valecni-veterani-biji-na-poplach-Vadi-jim-Vondrova-trafika-A-nejen-to-281964

 

Havlistický festival je letos věnovan sudetským Němcům. Jsou to kolaboranti zuři veteráni

www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Havlisticky-festival-je-letos-venovan-sudetskym-Nemcum-Jsou-to-kolaboranti-zuri-veterani-282506

 

Památník Lidice

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=330&idMista=%

 

Sudeťáci, kolaboranti, Vatikán. Zástupce veteránů odsoudil Schwarzenberga s Kalouskem

www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874

 

Váleční veteráni fackují Kalouska. Za jeho slova o "nacistce" Bobošíkové

www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/Valecni-veterani-fackuji-Kalouska-Za-jeho-slova-o-nacistce-Bobosikove-283233

 

Podzimní cyklus Ležáckých podvečerů 2013 začíná za značného zájmu diváků

www.lezaky-memorial.cz/curently_cz.aspx?idAkce=106&idMista=%25

 

69.výročí SNP, Bumbálka

www.bojovnicifm.estranky.cz/fotoalbum/28.8.13----69.vyroci-snp--bumbalka/

 

Šéfa Památníku Lidice popotahují za slova o Romech. Veteráni vědí, odkud vítr fouká...

www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sefa-Pamatniku-Lidice-popotahuji-za-slova-o-Romech-Veterani-vedi-odkud-vitr-fouka-283662

 

Červencl: Reakce některých Romů mě už nemohou překvapit

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy.php?id=9a0d374c-1b0c-11e3-87b6-003048df98d0&language=cs&preview=true
 

Rozhovor s M. Červenclem / Lidice
LIDICE-13-006.mp3 (7517542)

 

Výstava Hrdinové - Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové

www.lidice-memorial.cz/curently_cz.aspx?idAkce=240&idMista=%

 

Stanovisko výboru ČSBS říjen 2013

 http://www.kampocesku.cz/clanek/13236/stanovisko-vyboru-csbs

 

Památník Lidice podepsal Memorandum o porozumění ve Rwandě

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=342&idMista=%25

 

Ocenění knihy Jdou do nebe

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=343&idMista=%25

 

28. říjen v Opočně u Loun

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=346&idMista=%25

 

4.11. 2013 Čeladná, 69.výročí vzpomínky na J. Ušiaka a umučených občanů

www.bojovnicifm.estranky.cz/fotoalbum/4.11.13--celadna--69.vyroci-vzpominky-na-j.-usiaka-a-umucenych-obcanu/

 

Facebook ČSBS

www.facebook.com/csbs.csbs

 

Nové stránky ČSBS okres Frýdek-Místek

www.bojovnicifm.estranky.cz/

 

DEN 1. Přijetí lidických a potomků ležáckých dětí v Puszczykowo

www.facebook.com/media/set/?set=a.621541737892062.1073741856.252221624824077&type=1

 

DEN 2. Po stopách lidických a ležáckých dětí

www.facebook.com/media/set/?set=a.621587131220856.1073741857.252221624824077&type=1

 

Den 3. Po stopách lidických a ležáckých dětí Auschwitz-Birkenau

www.facebook.com/media/set/?set=a.621682377877998.1073741858.252221624824077&type=1

 

Po stopách lidických a ležáckých dětí aneb význam připomínky dětských obětí války

www.armyweb.cz/clanek/po-stopach-lidickych-a-lezackych-deti-aneb-vyznam-pripominky-detskych-obeti-valky

 

Facebook ČSBS Karlovarského kraje

www.facebook.com/pages/%C4%8CSBS-Karlovarsk%C3%BD-kraj/572825826135372?fref=ts

 

Vydání Haló novin (16.12) - článek z naší cesty v Polsku - "Po stopách lidických a ležáckých dětí"

www.halonoviny.cz/articles/view/12980693


Rozhovor   Štefana Hríba s profesorem  Tomášem Radilem pro Týźden 

video.tyzden.sk/redakcia/2014/01/17/pod-lampou-chlapec-z-koncentraku-1/

 

Záznam oslav stých narozenin pana doktora Gustava Singera

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100116/obsah/302749-100-narozeniny-gustava-singera/


Dějepravná exkurze do Lidic

www.gyohavl.cz/clanek/dejepravna-exkurze-do-lidic/

 

Ostuda ministerstva obrany v přímém přenosu

www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ostuda-ministerstva-obrany-v-primem-prenosu/

 

Čeští váleční veteráni: Nejsme nacionalisti, ale vlastenci!

www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cesti-valecni-veterani-nejsme-nacionalisti-ale-vlastenci/

 

Váleční veteráni pochválili Zemana za řádné placení členských příspěvků. Cenu ale dostal za vlastenectví

Váleční veteráni pochválili Zemana za řádné placení členských příspěvků. Cenu ale dostal za vlastenectví

 

Hanba

www.halonoviny.cz/articles/view/16172849

 

Dienstbier: ČR má požádat o zrušení „Klausovy výjimky“

www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/dienstbier-cr-ma-pozadat-o-zruseni-klausovy-vyjimky-011498

 

Dienstbier chce především zrušit „Klausovu výjimku" v EU. Je to pro mě zásadní, vysvětloval v rádiu

www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dienstbier-chce-predevsim-zrusit-Klausovu-vyjimku-v-EU-Je-to-pro-me-zasadni-vysvetloval-v-radiu-301994

 

„Lokaj“ Dienstbier šokoval. Kvůli němu bude ohrožen i váš majetek, varují pravičáci

www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Lokaj-Dienstbier-sokoval-Kvuli-nemu-bude-ohrozen-i-vas-majetek-varuji-pravicaci-301941

 

Dienstbier chce, aby ČR požádala o zrušení výjimky z "lisabonu"

www.ceskenoviny.cz/zpravy/dienstbier-chce-aby-cr-pozadala-o-zruseni-vyjimky-z-lisabonu/1036597

 

ČSBS hájí odkaz prvního a druhého odboje

 

 Dojemné gesto Hugo Pavla

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=363&idMista=%25

 

Budou mít Habsburkyně své novodobé pomníky?

www.halonoviny.cz/articles/view/16244672

 

Do vědomostní soutěže Lidice pro 21. století se už přihlásilo 100 škol!

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=367&idMista=%25

 

Pietní vzpomínka se uskuteční 14. června 2014 od 10 hodin

www.lidice-memorial.cz/curently_cz.aspx?idAkce=265&idMista=%25

 

4. ročník Lidické simultánky měl vysokou sportovní i kulturní úroveň

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=374&idMista=%25

 

Rakouská šlechta zničila českým trampům jejich památník

www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/rakouska-slechta-znicila-ceskym-trampum-jejich-pamatnik/

 

Vzpomínka na Otakara Brouska st

www.lidice-memorial.cz/theatricals_cz.aspx?id=poutnik&subId=vyznani

 

Dobře vymyšlené

www.halonoviny.cz/articles/view/18450455

 

Pozvánka na představení Všechny krásy světa

Všechy krásy - program.pdf 

Plakát A3.docx

 

Pátá návštěvnická sezóna v Letech byla zahájena za velké účasti studentů

www.lety-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=81&idMista=%25

 

9. ročník Lidických zimních večerů

www.lidice-memorial.cz/curently_cz.aspx?idAkce=218&idMista=%25

1. kolo poroty 42. MDVV Lidice 2014

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=383&idMista=%25
 

 

Navázání na Nečase?

www.halonoviny.cz/articles/view/15319651

 

Nová česká vláda jde na ruku sudetským Němcům

www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/nova-ceska-vlada-jde-na-ruku-sudetskym-nemcum/

 

Zahájení sezóny v Ležákách s dětským smíchem

www.lezaky-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=99&idMista=%25

 

Poezie J. Seiferta zazněla v Kutné Hoře

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=384&idMista=%25

 

Počet příjemců starobních penzí v ČR klesá

Důchody 1

Důchody 2

 

Rozhovor s Gabrielou Havlůjovou - o cestě do Oděsy

www.halonoviny.cz/articles/view/22964313

 

Ministryně zneužila památku hrdinů protiněmeckého odboje

www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ministryne-zneuzila-pamatku-hrdinu-protinemeckeho-odboje/

 

Německá justice opakovaně válcuje české právo

www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/nemecka-justice-opakovane-valcuje-ceske-pravo/

 

5. července skončí XXI. ročník Poláčkova léta v Rychnově nad Kněžnou, rodném městě Karla Poláčka. Ono se o tom vůbec nehovoří - stane se tak ve stejný den 5. 7., ale  roku 1943, kdy byl tento spisovatel odtransportován do koncentračního tábora  Terezín. Přijměte fakt, že jsem vytvořil mj.  tři prezentace o tomto autorovi do svého průvodce naším městem www.rychnovskypruvodce.info/


Unikátní výstava plakátů a letáků zdobí Špejchar Želeč.

www.kulturne.com/clanek/unikatni-vystava-plakatu-a-letaku-zdobi-spejchar-zelec-videt-ji-stale-muzete

 

ZŠ Bítovská z Prahy 4 darovala Památníku Lidice sochu z pomníku Marie Uchytilové

www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=415&idMista=%25

 

Rozhovor s panem Jiřím Jarošem Nickelli

www.halonoviny.cz/articles/view/30443009

 

Na Lidice jsem musel žebrat, připomněl režisér, jehož nový projekt Legie stát opět ignoruje, nehodlá přispět ani kačku. Víme, proč i co na to říkají veteráni.

www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/okres-kladno/6744-na-lidice-jsem-musel-zebrat-pripomnel-reziser-nikolaev-jehoz-novy-projekt-legie-stat-opet-ignoruje-nehodla-prispet-ani-kacku-vime-proc.htm