Památník Pečkárna

       

„Památník Pečkárna“ se nachází v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, v ul. Politických vězňů 20, Praha 1 - Nové město.

Budova byla postavena v letech 1923 až 1925 pro bankéře a finančníka dr. Julia Petschka. Do roku 1938, kdy ji dr. Julius Petschek prodal tehdejšímu československému státu, sloužila jako banka. V době od května 1939 do května 1945, sloužila budova jako sídlo řídící úřadovny gestapa (nacistická „tajná státní policie“) pro oblast Čech, která současně plnila funkci služebny gestapa pro oblast Praha.

Po válce, v roce 1945, byla budova adaptována pro potřeby tehdejšího Ministerstva hospodářství, dnes slouží potřebám Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. V roce 1989 byla budova prohlášena za národní kulturní památku.

V suterénu budovy, v prostorách tzv. „domácího vězení“, kde vězni čekali na výslechy, byl krátce po válce zřízen památník. Současná expozice „Památníku Pečkárna“ byla vybudována v roce 1990, tehdejšími členy Českého svazu protifašistických bojovníků (dnes Českého svazu bojovníků za svobodu).
Český svaz bojovníků za svobodu vyvíjí snahu, aby Ministerstvo obrany ČR stávající „Památník Pečkárna“, jako významné pietní místo, uznalo „válečným hrobem“ ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb.,   o válečných hrobech.

 

Český svaz bojovníků za svobodu provozuje „Památník Pečkárna“. Památník není trvale, volně přístupný.

Prohlídky spojené s výkladem průvodce (členem ČSBS), je možné uskutečňovat pondělí až pátek, se zahájením první prohlídky v 9 hod. a poslední prohlídky v 15 hod. Jedné prohlídky se může zúčastnit min. 5 osob a max. 20 osob. Doba jedné prohlídky se pohybuje okolo 1,5 až 2 hod. Prohlídky památníku je nutno objednávat nejméně 7 dní předem v na tel.: 224 262 874 od pondělí do čtvrtka v době od 9 do 14 hod., nebo na e-mailové adrese csbspraha@volny.cz.