1939 - 1945

Československý vojenský odboj v Polsku

21.08.2012 22:35
Před napadením Polska hitlerovským Německem směřoval hlavní proud čs. emigrantů , z nichž tvořili početnou složku příslušníci bývalé čs. armády přes hranice protektorátu Čechy a Morava a Slovenska s Polskem. Většina měla představu, že obdobně jako v první světové válce, vzniknou v zahraničí čs....

Pomoc venkova Praze při Květnovém povstání českého lidu 1945

25.07.2012 09:35
Zásah dobrovolníků z regionů: Berounska, Příbramska, Kouřimska, Kladenska, Slánska, Plzeňska, Písecka.   Zásah dobrovolníků z obcí: Koleč, Mšec, Litomyšl, Bílé Podolí, Sázava, Řevnice, Kamilov aj.   Zásah ozbrojených expedicí s počtem dobrovolníků, případně ozbrojených...

Partyzánské jednotky v českých zemích – přehled

10.07.2012 18:12
NÁZEV                                    PŮSOBIŠTĚ ...

Gestapo, věznice, koncentrační tábory, popraviště

25.06.2012 18:57
Gestapo (zkratka pro Geheime Staatspolizei) V letech 1933 až 1945 jeden z hlavních nástrojů nacistického teroru v Německu a okupovaných zemích. Gestapo bylo řízeno Hlavním úřadem bezpečnostní policie v čele s SS Gruppenführerem R. Heydrichem.  V českých zemích působilo Gestapo od roku 1938 v...

28. října 1939

23.04.2012 09:31
  Na přípravě tohoto protinacistického vystoupení se již podílely ilegální organizace. Předcházela rozsáhlá letáková akce domácího odboje, která vyzývala k manifestaci  proti válce, za mír a svobodu, ale také za nové Československo. Česká veřejnost byla žádána o sváteční oblečení. I v...

Odboj po vyhlášení protektorátu

23.04.2012 09:30
  Nejširší vrstvy českého národa reagovaly na stav po 15. března 1939 odmítavě. Charakteristickým rysem tohoto nesouhlasu bylo národní a protiněmecké zaměření. Byly strhávány nacistické symboly a vyhlášky, objevovaly se protiněmecké nápisy. K projevům odporu se využívala divadelní...

Boj III. praporu 8. Slezského pěšího pluku

23.04.2012 09:29
  K prvnímu ozbrojenému odporu proti nacistickým okupantům došlo 14. března 1939. Toho dne ve večerních a nočních hodinách začala armáda nacistického Německa v součinnosti s gestapem, německou kriminální a pořádkovou policií a za úzké spolupráce s pátou kolonou v ČSR, tj. hlavně z řad...

Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru aneb Nezkreslovat dějiny!

04.06.2009 12:42
     Po dobu uplynulých pěti let jsme byli zkresleně informováni Janem Tichým v Novoborském měsíčníku a internetových  i-novinách o  událostech v Novém Boru v květnu a červnu roku 1945. Redakční rada Novoborského měsíčníku cenzurovala opačné názory, zveřejňovala...

Vzpomínka na ženy

26.03.2009 12:41
Úděsné svědectví bývalého mauthausenského vězně Možná si nepřipouštíme, že ženy v odboji za druhé světové války byly přinejmenším tak statečné a obětavé jak muži. Každopádně se daleko více píše o hrdinství mužů, než o skutcích a utrpení žen. Ty o svých prožitcích píší a mluví málo. Jelikož jsem...

Na počest skupiny Barium

19.03.2009 12:40
Po 16. hodině 16. ledna 2009 si u pamětních desek na domku Žabkových v osadě Polsko, místní části Žamberka, připomněla víc než dvacítka lidí položením květin 64. výročí tragického konce československé paradesantní skupiny Barium.   Mezi nimi byli pozůstalí, představitelé Žamberka...
1 | 2 | 3 | 4 >>