Z historie

Aktuálnost Masarykova odkazu stále živá

28.10.2004 14:03
(K 155. výročí narození TGM – 7. března) V Brně roku 2004 vyšel sborník v rozsahu 450 stran pod titulem Česká a slovenská otázka v Evropské unii. Byl vydán za účasti zahraničních sponzorů péčí Stanislavy Kučerové a spol., s podtitulem Naše zájmy a základy naší hodnotové orientace v EU s...

Dekrety Edvarda Beneše

25.07.2002 13:58
Historické kořeny a souvislosti Jindřich Dejmek, Jan Kuklík, Jan Němeček Praha 2001 II. Německá okupační politika v protektorátu a český protiněmecký odpor Jan Němeček 1 Okupace českých zemí 15. března 1939 a vznik protektorátu Čechy a Morava znamenaly dovršení úsilí...

Historické dokumenty

07.04.2002 14:01
1 1919, 10. září, Saint-Germain en Laye. – Výňatek ze smlouvy mezi dohodovými mocnostmi a Československem o ochraně menšin. Hlava 1. Čl. 1. Československo se zavazuje, že ustanovení obsažená v článcích 2 až 8 této hlavy budou uznána za základní zákony, že žádný zákon, žádné nařízení ani...