Tak to nebylo!

aneb překrucování historie v literatuře, tisku, filmu a divadle.

 

Po roce 1989 jsme si mysleli, že skončilo ideologické překrucování našich dějin. Že konečně budeme moci na naši historii pohlížet objektivně, bez tendenčního zamlčování určitých faktů, účelového prezentování historických událostí a podsouvání rádoby nových a osvícených pohledů na všeobečně známé skutečnosti. Uplynulé roky nás ale přesvědčily, že tomu tak není. V záplavě novinových článků, knih a filmů, které se vyrojily, najdeme množství takových, které si nezadají s předlistopadovým překrucováním historie, ovšem obrazně řečeno s obráceným znamínkem.

Jejich autory můžeme rozdělit na dvě skupiny. První jsou ti, kteří se sice tváří jako renomovaní autoři, ale s historickými fakty si prostě nelámou hlavu a napíšou, co jim zrovna přijde na mysl, jen když jim to nakladatel vydá a dostanou peníze (viz první ukázky v kategorii knihy). Jejich dílka často připomínají komixové podání dějin.

Druhou skupinu musíme podezírat, že vědí, co dělají. Výběr faktů, ať už uvedených nebo zamlčených a jejich prezentace jasně ukazují, že jde o úmyslné a cílené přepisování dějin (viz například film Habrmanův mlýn). Často jde o relativizaci německé viny za druhou světovou válku, zlehčování utrpení jejích obětí, podsouvání viny za spáchaná zvěrstva někomu jinému, zveličování kolaborace na okupovaném území a zlehčování českého odboje a samozřejmě v neposlední řadě překrucování poválečných událostí kolem odsunu, jejich vytrháváním z kontextu doby, zdůrazňování utrpení Němců bez uvedení toho, co těmto věcem předcházelo z německé strany.

Tato rubrika si klade za cíl na tyto nepřesnosti, chyby, ale i zcela zjevné a úmyslné nepravdy upozorňovat a v případě potřeby je stručně uvádět na správnou míru. Z vašich mailů víme, že s podobnými díly, která zkreslují naši i světovou historii máte své zkušenosti.

Uvítáme, když nás na podobné pasáže v knihách a tisku, nebo ve filmech a publicistických pořadech upozorníte a my je po prověření zveřejníme v této rubrice. Pokud jde o knihy, uvádějte vedle názvu vždy autora, případně překladatele, nakladatelství a rok vydání a přesně citujte příslušnou pasáž. U novinových a časopiseckých článků nezapomeňte na název periodika a článku, den vydání, jméno autora a přesnou citaci příslušné pasáže. U Knižních a novinových případů by bylo nejlepší naskenovat příslušnou pasáž a tiráž knihy nebo periodika a poslat vše mailem. U televizních nebo filmových dokumentů a filmů postupujte obdobně. Svůj příspěvek napište do formuláře v odkazu Napište nám, nebo nás můžte kontaktovat poštou na naší adrese.

 

Pomozte nám! Nebuďme lhostejní k opětnému překrucování naší historie. Nenechme špinit památku hrdinů našeho odboje!