Zahraniční odboj

Příběh Lilian a Josefa

11.03.2005 15:41
Když začala v září 1939 válka, bylo Josefovi sedmadvacet a Lilian devatenáct let. On pracoval od roku 1936 v belgických uhelných dolech a ona studovala v rodném Stratfordu v Anglii. Nevěděli o sobě a netušili, že je válka svede zanedlouho na společnou životní pouť. Josef přišel do Belgie z...

Jeden z prvních, jeden z posledních

10.03.2005 15:39
Malý velký bojovník Tato slova charakterizují Adolfa Vodičku, jednoho z prvních bojovníků proti fašismu se zbraní v ruce, v řadách interbrigadistů ve španělské občanské válce, a nyní jednoho z posledních žijících pamětníků těchto událostí. Narodil se 26. ledna 1913....

Náš velitel (Vzpomínají spolubojovníci)

10.03.2005 15:37
„Starý pán“ Člověk, kterého jsme si vážili a plně mu věřili. Člověk s hlubokou láskou k vlasti a k její svobodě, přítel sovětských lidí. Člověk hluboce nenávidějící fašismus a jeho nositele, kteří mu zabili syna. My, kteří jsme byli od roku 1939 pod jeho velením, jsme ho mezi sebou...

Před 110 lety se narodil Ludvík Svoboda

10.03.2005 15:36
V těchto dnech si připomínáme 110. výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností v dějinách naší vlasti v pohnutém 20. století. Ludvík Svoboda, rodák z Hroznatína na Českomoravské vysočině, (nar. 25. 11. 1895), ho prožíval v plné intenzitě se všemi zvraty a otřesy. Nepřihlížel pasivně...

Máme být na co hrdi!

09.03.2005 15:35
Edvard Beneš a Aston Abbotts po šedesáti letech Společnost Edvarda Beneše navázala spolupráci s britskou organizací Czechoslovak Government in Exile Research society z Cheshamu (Společnost zabývající se čs. exilovou vládou v Anglii). Členové tohoto uskupení se hlásí k tradicím spolupráce...

„Za službu vlasti se neplatí!“

08.03.2005 15:33
Opravdoví hrdinové jsou obvykle lidé velice skromní, nenápadní, o svých činech nemluví, nechlubí se jimi. Jen málokteří z nich o svém životě zanechají písemná svědectví. Byla by věčná škoda, kdyby jejich hrdinské činy, zaplacené často vlastním životem, zůstaly v zapomenutí. Jedním z hrdinů...

Pět Andělů na Dukle

07.03.2005 15:32
„Tak na téhle fotografii jsme tři bratři ve Svobodově armádě, vlevo Jaroslav, vpravo Antonín a já uprostřed,“ říká v Běchovicích nad rodinným albem rotmistr v. v. Bohuslav Anděl (84), volyňský Čech z obce Noviny České. Takže tři bratři na Dukle... Ne. Nás bylo devět dětí a spolu se mnou,...

Naše armáda bojovala

06.03.2005 15:32
Ty, který jsi to nezažil, nemáš právo soudit! Po mohutném vzepětí celonárodní vůle bránit republiku na podzim 1938, celá země po násilném odtržení svých pohraničních území mnichovským ortelem velmocí, upadla do hluboké ekonomické, sociální, politické, národnostní i mravní krize. Zároveň se...

Tobruk

05.03.2005 15:31
Nejdůležitější bojové nasazení čs. vojenské jednotky na Středním východě byla účast na obraně důležitého středomořského přístavu Tobruku od 22. října 1941 do 7. dubna 1942. V době, kdy čs. jednotka byla vyslána do Tobruku, bránila tuto strategickou pevnost na cestě do Egypta a k Suezskému...

Sokolovo

05.03.2005 15:30
K prvnímu bojovému nasazení čs. jednotky v SSSR došlo 8. března 1943 u Sokolova. V té době se nacistická vojska snažila po porážce u Stalingradu zvrátit nepříznivý vývoj na východní frontě. Hlavním úkolem bylo zastavit možnost průlomu nacistických vojsk u Charkova. Čs. vojákům byl svěřen úsek...
1 | 2 >>