Kruh občanů vyhnaných z pohraničí v roce 1938

Protinacistický odboj v okupovaném pohraničí

23.04.2012 09:24
Odboj v pohraničních oblastech odtržených od ČSR  na základě Mnichovské dohody, probíhal v nesmírně obtížných podmínkách. Byl ovlivněn brutálním germanizačním úsilím a rozčleněním do jednotlivých říšských žup. Odpor českého obyvatelstva se nejprve zaměřoval na žádosti o opětovné připojení k...

Vyhnání českých občanů z pohraničí v oblasti Chomutov – Teplice v Čechách

19.03.2012 16:01
Svědectví o vysídlení české menšiny obyvatel ze zabraného pohraničí severozápadu republiky zapsal v r. 1938 ředitel gymnázia v Lounech profesor Musil na stránkách školní kroniky. Pohled na davy uprchlíků, na rodiny, které musely opustit své domovy a celé své živobytí si vezly na malých...

Zůstat sedět na zadku

27.04.2011 13:28
    K diskusi o zabíjení sudetských Němců Čechy po válce     V jedné z povídek Bohumila Hrabala je scéna, kdy v únoru 1945 dojede na pražské nádraží vlak a v kabině lokomotivy má strojvůdce německou rodinu, včetně dětí, v pyžamu, naboso, úplně bez ničeho....

Otevřený dopis Radě České televize

09.05.2010 13:27
         V Praze 9.5.2010 Rada České televize, Kavčí hory, 14070 Praha 4 Vážení členové rady, ve čtvrtek 6. května jsem shlédl pořad ČT2 s názvem „Zabíjení po česku“.  Mám k němu řadu kritických poznámek. Předně musím vytknout...

Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí

03.12.2009 13:20
     Polistopadový vývoj v Československu zastihl naše občany dosti nepřipravené. Požadavky totalitárního politického zřízení nekladly na většinu jednotlivců náročné úkoly a nepřehledná struktura začínající demokracie –navíc v podmínkách nově nastolené a značnému počtu...

GENEZE MODERNÍ ČESKÉ DEMOKRATICKÉ TRADICE

27.11.2009 13:23
(František Palacký, Karel Havlíček a T. G. Masaryk, Edvard Beneš) V české politice 19. a 20. století vystupují dvě dvojice politických představitelů, určující v celkovém proudu společenského vývoje českého etnika podstatnou měrou směr politického myšlení. Navíc dokázaly tyto dvojice vdechnout...

Politika Sudetoněmeckého krajanského sdružení

11.06.2009 13:22
Chtěl bych se Vám aspoň jen zcela letmo zmínit o tom, jak na česko-sudetskou problematiku působí Sudetoněmecké krajanské sdružení (landsmannschaft, SL)     usídlené ve Spolkové republice Německo. Vzhledem k nezbytné stručnosti můžeme se zde věnovat jen období od r. 1989....