Domácí odboj

Jožka Jabůrková: »Fašismus rozsévá zhoubu, vojny a neštěstí«

21.08.2012 20:40
Obhájkyně práv neprivilegovaných, talentovaná novinářka, cvičitelka mládeže, česká vlastenka, bojovnice proti fašismu, pražská zastupitelka. To všechno byla Jožka Jabůrková. Před 70 lety, 31. července 1942, ji v KT Ravensbrück umučili němečtí nacisté. Příznivci jejího světlého odkazu, mezi...

Máme být nač hrdí!

13.03.2012 14:32
  Když se zapomene, je národ snadněji manipulovatelný   „V našich novodobých dějinách není mnoho okamžiků, kdy český národ jako celek vystoupil se zbraní v ruce v boji za něco nebo proti něčemu. České národní povstání z května 1945 k takovým momentům patří. Všichni ti lidé...

RE-VÍ s prsty v Londýně

14.03.2006 15:23
V dubnu 1941, když němečtí okupanti zrušili Československou obec sokolskou, mladí příslušníci TJ Sokol z Třebíče, aby se mohli legálně scházet, pod hlavičkou Trampský klub Fafejta v roce 1942 založili plavecký oddíl. Dokonce se stali členy Českého amateurského svazu plavců. V plaveckých...

Šest hrdinů z ulice V háji

13.03.2006 15:22
„Já vás do domu pustím, ale pochybuji, že vám někdo otevře,“ řekla mi v pražské holešovické ulici V háji mladá maminka s kočárkem poté, když mi „prozradila“ několik jmen starších nájemníků, kteří by snad mohli v minulosti znát rodinu Drašnerovu. V domě číslo 1243/35 mi opravdu nikde...

S vědomím vlastní pomíjivosti…

13.03.2006 15:21
V noci z 16. na 17. října 1944 seskočil na Lounsku partyzánský oddíl Jan Kozina v počtu 17 mužů. Jejich letadlo startovalo z letiště u polského města Rzsesova. Byl to první výsadek na Českomoravskou vysočinu, kde osmi našim a devíti sovětským parašutistům velel Vasil Kiš, náčelník štábu G. A....

Síla lásky a slova básníka

12.03.2006 15:20
V posledních letech, která mne stíhala osobními bolestmi a ztrátami blízkých, jsem často přemýšlela o tom, proč můj otec František Kalvoda z Tišnova, zavřený v Brně od srpna 1941 do listopadu 1942, nikdy o nuceném pobytu v Kounicových kolejích nemluvil; vzpomínky musely být velice trýznivé....

Sokolové za nacistické okupace

12.03.2006 15:19
V napjaté situaci léta 1938 se konal v Praze X. všesokolský slet. V jednotlivých skladbách se při něm vystřídalo 348 tisíc cvičenců a cvičenek. Vystoupení prostných mužů a závěrečná sletová scéna vyzněly rozhodným hlasem na obranu hitlerovským Německem ohroženého státu. Tehdy jsme ještě všichni...

Květnové povstání

12.03.2006 15:18
Podmínky na území Čech a Moravy ke konci 2. světové války. Nacistické armádní velení věnovalo ke konci války velkou pozornost území Čech a Moravy. Uvědomovalo si nereálnost vítězného zakončení války a ve svých strategických plánech stanovilo cíl udržet co největší území do té doby, než se...

Balabán - Mašín - Morávek

11.03.2006 15:17
Tito 3 důstojníci předválečné čs. armády, známí také pod názvem "Tři králové",  vytvořili tři odbojové skupiny, které úzce spolupracovaly v prostoru Prahy, Plzně, Hradce Králové, Brna a na Benešovsku. Pplk. Balabán, pplk. Mašín a škpt. Morávek začali ilegálně pracovat hned po15. březnu...

Atentát na R. Heydricha

11.03.2006 15:16
O likvidaci šéfa RSHA (říšského hlavního bezpečnostního úřadu) SS-Obergruppenführera a generála policie rozhodli přední čeští vojenští činitelé se souhlasem prezidenta E. Beneše v Londýně. Tímto úkolem byli pověřeni členové desantu Anthropoid - rtm. J. Kubiš a rtm. J. Gabčík. Byli vysazeni v...
1 | 2 >>