Zpráva z kongresu Mezinárodní federace odbojářů (FIR)

06.01.2014 15:12

5. října 2013 se konal v hlavním městě Bulharska Sofii XVI. kongres významné mezinárodní organizace odbojářů „Federation International de Resistance (FIR)“ (Mezinárodní federace odbojářů)

Kongres projednal řadu důležitých otázek odbojového a antifašistického hnutí. Kongresu se zúčastnili delegáti ze všech částí Evropy od Portugalska po Rusko a od Dánska po Řecko, celkem 45 delegátů z 35 antifašistických organizací a 15. Států (Abánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika. Dánsko, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina).

V souladu s programem vystoupil jako první generální sekretář se zprávou o činnosti FIR za minulé období.

 Hlavní projev přednesl prezident FIR, pan Vilmos Hanti. Dotkl se zejména těchto významnějších otázek současné světové situace z pohledu antifašistů.

Sedmdesát desítiletí po vítězství nad fašismem zesiluje extrémní pravice, která šíří fašistické myšlenky.

Tento trend je již citelný i v mediích a vzdělávacím systému.

Rozšiřuje se rasismus, předstupeň fašismu.

Extrémní pravice si vytváří vlastní nepřátele v skupinách lidí jako Romové, Židé, homosexuálové, muslimové, přistěhovalci, bezdomovci a nově i postižené osoby, obdobně jako nacismus, který z nich učinil obětní beránky a obvinil je ze zhoršování životní úrovně.

Připomínání holocaustu vytváří skvělou příležitost ukázat pravou nelidskou tvář fašistické ideologie, stejně i památné dny druhé světové války, které vyzdvihují hrdinství protifašistického boje jako příklad k následování.

Bohužel se stává, že při těchto připomínkách jsou tyto události prezentovány bez odpovídajícího historického kontextu, jako např. odpovědnost za válku a brutality, úloha antifašistů a hrdinství boje za svobodu jeho vedoucích osobností, a jejich jména a pomníky mizí z veřejných míst.

Za tohoto stavu má FIR významnou úlohu a odpovědnost.

Stavíme na zkušenostech a příkladech odbojářů.       

My, kteří většinou patříme k mladší generaci, nesmíme dovolit, aby nám extrémní pravice sebrala naše instituce a práva a aby se nenávist stala rozhodujícím faktorem v lidských vztazích.

Přejeme si mírovou a demokratickou společnost a za ni bojujeme.

Potřebujeme všechny, ať jsou to lidé s pravicovým nebo levicovým přesvědčením, věřící nebo nevěřící, ale odsuzujeme ideologii, která přivedla lidstvo do katastrofy.

 

Volba

Bylo zvoleno nebo potvrzeno vedení FIR v tomto složení

Prezident: Vilmos Hanti, - Maďarsko
Vice-Prezidenti: Christos Tzintsilonis – Řecko, Armádní general Michail Moiseev – Rusko,

Piet Schouten -  Holandsko

Senátor Marcello Basso - Itálie

Členové výkonného výboru: Chavdar Stoimenov -  Bulharsko, Avv. Filippo Guiffrido - Itálie

Gregori Touglidis - Řecko

Genrální sekretář: Dr. Ulrich Schneider - Německo

Finanční sekretář: Heinz Siefritz – Německo

Členové výkonného výboru:Chavdar Stoimenov – Bulharsko, Filippo Guifridda – Itálie, Gregori Touglidis - Řecko

 

Rezoluce

Byla přijata tato usnesení:

 

Pochodeň FIR

K 70. Výročí ukončení druhé světové války se má uskutečnit putování hořící pochodně mezi jednotlivými státy, kde sídlí odbojové a antifašistické organizace. Předpokládá se, že akce začne v květnu 2014 a v každém státě zůstane pochodeň 4 až 6 týdnů. V tomto období mají organizace konat řadu akcí připomínajících boje a odboj v druhé světové válce. Potom bude pochodeň předána na hranicích některého sousedního státu.

Občanská válka v Sýrii

Toto usnesení bylo zaměřeno proti jakémukoliv vměšování do vnitřních záležitostí Sýrie.

Neofašismus v Řecku

Odsuzuje se brutální vražda 34letého antifašisty Pavlose Fissase členy neonacistické strany „Zlatý úsvit“ a žádá se, aby řecká vláda zastavila kriminální aktivity neonacistických síl.

Ocenění účastníků antifašistického odboje v Bulharsku

Požadavek, aby účastnici a veteráni druhé světové války byli uznáni jako odbojáři a aby bulharský parlament přijal příslušný zákon.

Pro maďarskou vládu  

Podle informace Vilmose Hantiho bere kongres FIR s lítostí na vědomí, že účast na útoku na prezidenta FIR  29. dubna 2012 v Budapešti nebyla ani za rok vyšetřena a soudně projednána. Kongres požaduje od maďarské vlády, aby zvýšila své úsilí při odhalení útočníků.

Podpora zřízení národního centra k prošetření nacistických zločinů na Ukrajině

FIR podporuje aktivity antifašistických organizací, zaměřené proti revizi výsledků druhé světové války a proti rehabilitaci nacistických kolaborantů, a souhlasí s usneseními Mezinárodní antifašistické fronty Ukrajiny.

Akce proti setkání SS a revizi dějin v Batických státech

Členské organizace FIR pořádají 16. 3. 2014 v Rize, Lotyšsko a 29. 7. 2014 ve Vaivara, Estonsko spolu s regionálními aktivisty protestní akce proti setkání veteránů SS a jiných neofašistů.

 

Informační a pozdravné dopisy.

Přednesené informace a dopisy byl vzaty na vědomí.

  • Dopis Unie maďarských odbojových bojovníků a antifašistů podepsaný sedmi předsedy jednotlivých organizací upozorňuje na přibývající antisemitismus v Maďarsku
  • Případ Kononov u Evropského soudu pro lidská práva, květen 2010.
  • Pozdravné dopisy Francouzských přátel KT Neuengamme, Francouzských přátel KT Mauthausen, Asociace veteránů II. světové války Kypru, Defamační ligy  USA ( Liga proti hanobení a pomluvě), časopisu Searchlight, Velká Británie, Republiková asociace bývalých bojovníků a obětí války, ARAC, Francie, Evropská regionální kancelář Světové federace odborů.

Výstava v parlamentu EU

V rámci jednání promítal zástupce Belgického institutu veteránů ukázku 50 panelů výstavy protinacistického odboje v 27 Evropských státech, která byla otevřena 8. července v hale Evropského parlamentu v Bruselu. Vzhledem k nutnosti úklidových a zvelebovacích prací v tomto prostoru byla po krátké době stažena. Výstava bude k dispozici jednotlivým členským státům v průběhu roku 2014

                                                                                                                   P. Vranský

                                                                                                           účastník kongresu za ČSBS