Zpráva předsedy Legislativně právní komise ÚV ČSBS o průběhu ustavující konference oblastní organizace ČSBS Jičínsko

06.03.2017 13:55

 

 

                Ustavující konference oblastní organizace ČSBS Jičínsko se uskutečnila
dne 25. 2. 2017 v době od 10.00 do 13.30 hod. v budově zámku v Jičíně v Porotním sále. Souhlas s konáním ustavující konference vyjádřilo 85 členů ČSBS působících na Jičínsku, kteří byli registrováni u bývalé oblastní organizace ČSBS Jičín.

            Vlastního jednání ustavující oblastní konference se podle presenční listiny zúčastnilo, celkem 50 oprávněných členů ČSBS což představuje 58,8% z členů ČSBS,   kteří vyslovili písemný souhlas se zřízením oblastní organizace ČSBS Jičínsko. Do doby zvolení předsedy Oblastního výboru ČSBS Jičínsko, v souladu s usnesením ÚV ČSBS
ze dne 21. 2. 2017, řídili průběh ustavující konference členové předsednictva ÚV ČSBS pod vedením 1. místopředsedy ÚV ČSBS.  Účastníky ustavující konference byly upraveny a schváleny návrhy na složení mandátové komise, volební komise a návrhové komise. Dále účastníky ustavující konference byly upraveny a schváleny kandidátky pro tajné volby členů Oblastního výboru ČSBS Jičínsko a členů Oblastní kontrolní komise.
Vlastních tajných voleb Oblastního výboru a Oblastní kontrolní komise se podle zprávy mandátové komise zúčastnilo celkem 45 účastníků ustavující oblastní konference,
což představuje 51% pozvaných členů a 90% z účastníků ustavující konference.
Zvolený Oblastní výbor ČSBS Jičínsko s v průběhu ustavující konference sešel ke svému prvnímu jednání a zvolil si své funkcionáře. Volbu funkcionářů Oblastního výboru řídil předseda zvolené volební komise bratr JUDr. Petr Šáda. Předsedou Oblastního výboru ČSBS Jičínsko byl zvolen bratr Milan Uherek. Oblastní výbor ČSBS Jičínsko doporučil ustavující konferenci ke zvolení členem Ústředního výboru ČSBS za oblastní organizaci ČSBS Jičínsko, bratra Viléma Janoucha, který byl aklamací za člena ÚV ČSBS zvolen.

            Závěrem lze konstatovat, že v průběhu ustavující konference oblastní organizace ČSBS Jičínsko byla dodržena:

            a) ustanovení stanov ČSBS, schválených X. sjezdem ČSBS dne 21. 6. 2016
Hlava IV. stať C. bod 6., Hlava VIII. bod 2.,

            b) dále ustanovení Jednacího řádu orgánů ČSBS schváleného usnesením
ÚV ČSBS dne 21. 2. 2017
, část III. bod 2. písm. a), a části IV. až VIII.

c) a ustanovení Usnesení ÚV ČSBS ze dne 21. 2. 2017 část II. bod 2. Ústřední výbor ČSBS schvaluje zřízení oblastní organizace ČSBS Jičínsko a část III. bod 1. Ústřední výbor ČSBS ukládá předsednictvu ÚV ČSBS, v součinnosti Ústřední kontrolní komisí ČSBS a Legislativně právní komisí ÚV ČSBS zorganizovat ustavující konferenci oblastní organizace ČSBS Jičínsko se sídlem v Jičíně

 

                                                                                             Bohuslav Kožíšek, v.r.

                                                                   předseda Legislativně právní komise ÚV ČSBS