Zpráva o průběhu ustavující konference oblastní organizace ČSBS Jičínsko

06.03.2017 13:52

 

 

               Ustavující konference oblastní organizace ČSBS „Jičínsko“, která byla zřízena usnesením
ÚV ČSBS ze dne 21. 2. 2017 v souladu se stanovami ČSBS, na základě doporučení komise ÚV ČSBS,
se uskutečnila dne 25. února 2017 v době od 10.00 do 13.30 hod. v budově zámku v Jičíně v Porotním sále. Souhlas s konáním ustavující konference vyjádřilo 85 členů ČSBS působících na Jičínsku, kteří byli registrováni u bývalé oblastní organizace ČSBS „Jičín“, zrušené usnesením ÚV ČSBS ze dne 18. 10. 2016
a kteří reagovali na pozvánku k účasti na této ustavující oblastní konferenci.

            V souladu s usnesením ÚV ČSBS ze dne 21. 2. 2017 ustavující konferenci, do doby zvolení předsedy Oblastního výboru ČSBS Jičínsko, řídili členové předsednictva ÚV ČSBS pod vedením 1. místopředsedy ÚV ČSBS. Dohled nad průběhem ustavující konference zajišťoval předseda Legislativně právní komise ÚV ČSBS.  Vlastního jednání ustavující oblastní konference Jičínsko se podle zprávy mandátové komise zúčastnilo celkem 45 členů ČSBS, což představuje 51% pozvaných členů. Vedle komise mandátové byla zvolena
i komise návrhová a komise volební.  Průběh jednání konference byl narušován neustálými výstupy jednoho z účastníků konference z Jičína, který se prezentoval jako mluvčí členů ČSBS z města Jičín, ačkoliv představitelé předsednictva ÚV ČSBS neobdrželi žádný písemný dokument od členů ČSBS z města Jičín,
že je jejich mluvčím. Přes tyto výstupy a invektivy byly upraveny a členy ČSBS přítomnými na ustavující konferenci schváleny, návrhy kandidátek pro tajné volby členů Oblastního výboru ČSBS Jičínsko a členů Oblastní kontrolní komise. Po vyhlášení výsledků tajných voleb se zvolený Oblastní výbor ČSBS Jičínsko sešel ke svému prvnímu jednání, na němž si zvolil své funkcionáře. Předsedou Oblastní výboru ČSBS Jičínsko byl zvolen bratr Milan Uherek. Dále nově zvolený Oblastní výbor ČSBS Jičínsko doporučil ustavující konferenci ke zvolení za člena Ústředního výboru ČSBS bratra Viléma Janoucha, který byl v následné volbě účastníky oblastní konference za člena ÚV ČSBS zvolen.

            V závěru ustavující konference oblastní organizace ČSBS Jičínsko, účastníci konference schválili usnesení, v němž uložili zvolenému Oblastnímu výboru navštívit starostu města Jičín a informovat jej o ustavení oblastní organizace ČSBS Jičínsko, včetně zvolených představitelů této oblastní organizace ČSBS. Dále ustavující konference uložila Oblastnímu výboru ČSBS obnovit činnost ČSBS v Jičíně, včetně posílení členské základny oblastní organizace ČSBS Jičínsko o členy z obyvatel města Jičín.

                                                                              Ing. Emil KULFÁNEK,  v.r.  1. místopředseda ÚV ČSBS

                                                                                         Milan ANDRES,  v.r.      místopředseda ÚV ČSBS 

                                                                                         Emil ŠNEBERG,  v.r.      místopředseda ÚV ČSBS