Zničili orloj Němci?

17.03.2005 11:40

O tom, že v Praze orloj zničili Němci v posledních hodinách druhé světové války, není pochyb. Ostatně nepopírají to ani oni. Ovšem kdo vlastně zničil orloj v Olomouci, tak na to se názory na německé straně rozcházejí.
O zničení zmíněné památky v roce 1945 se zmínka najde v každém pojednání o historii někdejšího hlavního města moravského markrabství. V detailech se však rozcházejí. Dočteme se, že orloj byl zničen při ústupu německé armády na konci války a někdy i s dodatkem, že tak učinila úmyslně. Uvádí to publikace Jana Cekla „Kraj, jímž táhne válka“ (1946). Píše se v ní, že Němci rozstříleli radnici, přičemž byla zdemolována venkovní část orloje. Technické zařízení hodin poškozeno nebylo. V jiné práci -  Jana Drábka „Olomoucký orloj“ (1957) – se zase uvádí, že Němci záměrně kolem orloje nepostavili ochranné bednění proti případnému poškození.
Po šedesáti letech se ani německé menšině u nás  nelíbí, že by vina za zničení kulturní památky na olomoucké  radnici měla spočinout na Němcích. V menšinovém listě pro Němce v ČR Landeszeitung (4/05) není ani slůvko, že mnohé špatnosti od konce třicátých let do zhruba poloviny roku 1945, také u nás způsobili Němci. Vyvolali druhou světovou válku, v jejímž důsledku umíraly miliony lidi na frontách, při bombardování, v koncentračních táborech. Místo toho uvedený list píše, že je běžné, když se ve válce střílí a více zásahů mívá vítěz (Rudá armáda).
Příliš mnoho úvah v dlouhém článku o olomouckém orloji uvedený list věnuje poškozené statice. Ovšem zdůrazňuje, že tím prý zničen nebyl. Pohromou pro něj údajně nebyla druhá světová válka, nýbrž přípis Státní památkové ochrany ze 16. září 1946 z Brna. Ten v expertize o restaurování nedoporučoval orloj restaurovat, nýbrž pořídit nové umělecky hodnotné dílo.
Takový je názor některých Němců. Bylo by možná dobré, kdyby se někteří z nich nepitvali v důsledcích jimi vyvolané války a raději přiznali plnou odpovědnost za její vypuknutí a vyvodili z toho závěry.

Jaroslav Liška