Životem jak na houpačce

18.02.2013 19:45

„Ženě stačí poznat dobře jednoho muže, aby pochopila všechny; muž může znát všechny ženy, a přesto nepochopí jednu jedinou.“ Tuto myšlenku H. Rowlanda si za motto své knížky Životem jak na houpačce vybrala její autorka Eliška Polanecká.

Po dvou knížkách pohádek a jedné knížce o dramatickém životě babičky a její rodiny, z nichž někteří členové se aktivně zapojili do druhého domácího odboje, volně navázala nit a pustila se do vzpomínání na léta poválečná.

Pravdivé vyprávění o tom, jak šel život, je laskavou cestou do minulosti, která pohladí duši i srdce a také přiměje k zamyšlení o „ztrátách a nálezech zralého věku“.

Publikaci vydalo Nakladatelství Sobotáles, U Slavie 4, 100 00 Praha 10; tel.: 775 675 675 – Karel Černý; e-mail: sobotales@volny.cz; lze ji rovněž zakoupit u autorky: Eliška Polanecká; tel.: 728 044 186; e-mail: polaneckaeliska@seznam.cz).

                                                                             jča/vr