Život za život

01.05.2012 12:32

Nestává se, aby odsouzený k smrti oběšením zabil svého strážného cestou na popraviště. Ale tato výjimečná událost se stala na počátku protektorátu v Brně.

Hrdinský čin odsouzeného k smrti změnil plán gestapa zastrašit všechny lidi, kteří kladli nebo mohli klást odpor proti okupantům. Proto byla celá událost tajena, z obavy vzniku ještě většího odporu a nenávisti k okupantům. Dokonce i v dnešní době je tento příběh málo znám a neprávem zapomínán.

Karel Holešovský se narodil 27. 4. 1915 v Brně. Vyrůstal v chalupnické rodině v malé obci Tetčice nedaleko Brna. Vychodil základní školu a vyučil se řezníkem. Na jeho výchovu a vlastenecké cítění měl velký vliv Sokol, který před okupací prováděl v obci rozsáhlou tělovýchovnou a kulturní činnost. Po základní vojenské službě si otevřel řeznický obchod v Tetčicích. Malá živnost stačila k uživení rodiny, a tak se po krátké známosti oženil s mou tetou Vlastou z Ivančic.

Karel se nijak zvláště netajil svými názory odsuzujícími okupaci ČSR. To se mu stalo osudným. Na základě udání, že není loajální k režimu, a také pro podezření z trestné činnosti proti státu, byl zatčen. Po okamžité domovní prohlídce byl odvezen do věznice v Brně. Po výslechu a krátkém procesu byl odsouzen pro trestný čin hospodářské sabotáže k trestu smrti oběšením dne 8. 10. 1914. Lidově řečeno – porážel neevidovaná prasata a prodával maso mimo lístkový systém.

Na popraviště byl odváděn v doprovodu dvou strážných. Jeden vpředu a druhý vzadu. Uprostřed šel odsouzenec s pouty na rukou, která byla spojena krátkým řetízkem a umožňovala jen omezený pohyb rukou. Odsouzenec kráčel klidně a poslušně plnil povely strážců. Náhle zcela nečekaně skočil na záda přednímu strážnému a spoutanýma rukama mu vytrhnul spodní čelist z hlavy. Zadní strážce okamžitě odsouzence na místě zastřelil. Druhý den bylo jeho tělo zpopelněno v brněnském krematoriu. Zraněný strážný později zemřel, i když mu byla poskytnuta okamžitá lékařská pomoc. Urna s popelem Karla Holešovského byla vydána rodině a uložena na hřbitově v Rosicích.

Obec Tetčice, kde Karel Holešovský prožil své mládí a krátké šťastné manželství, je rozložena pod zalesněným kopcem Bučínem. Má příjemné podnebí a žádný průmysl neznečišťuje ovzduší. Jen místní malá pila stále zpracovává dřevo z blízkého lesa, tak jako za protektorátu a před ním.

Všem, kteří spolupracovali na tomto článku, rodině Holešovské, Hnizdilové, pamětníku události panu Mejzlíkovi a starostovi obce Tetčice panu Amosovi, děkuji za poskytnutou pomoc.

Antonín Růžička, Rosice u Brna

(Vyšlo v čísle 9, 25. dubna 2012)

 

 Svatební fotografie Karla Holešovského.