Zapomeňte, že jste byli lidmi

22.08.2005 09:48


Pobouřená autorská vzpoura
(Nad knihou M. Moulise a R. Cílka Zapomeňte, že jste byli lidmi…)

Jak snadné a pohodlné je otočit se zády k minulosti. A jaké je to také nestatečné! Dá-li se to takto říci, pak kniha, kterou předkládáme čtenářům, je pobouřenou autorskou vzpourou proti stavu, kdy se téma nacistických koncentračních táborů vytrácí z vědomí naší společnosti a je připomínáno vždy spíš jen jednostranně a nárazově. Proto se oba zkušení autoři literatury faktu, kteří se těmito otázkami již dlouho zabývají a mají k nim
i osobní vztah (jejich otcové se stali oběťmi hitlerovců a Miloslav Moulis prožil jako politický vězeň číslo 118 266 za ostnatými dráty téměř pět let), rozhodli zpracovat dílo, jež by přehlednou a čtivou formou nabídlo mnohostranný obraz toho, co nacistické koncentrační tábory v dané etapě nejen německých, ale téměř celoevropských dějin představovaly. K vyjádření zvolili formu střídání faktografických kapitol s dramatickým vylíčením výjimečných osudů a událostí.
Název knihy vychází z nacistického záměru, aby ti, které uvěznili a hodlali zničit, přestali býti lidmi – ale platí to rovněž v opačném směru: ti, kteří se podvolili k zformování, řízení a výkonu barbarské praxe v koncentračních táborech, sami přestali být běžnými lidskými bytostmi.
I z těchto důvodů je o tom třeba psát – tím spíš, že nacistické tábory smrti nebyly ve 20. století bohužel jedinými, jimiž si lidstvo zatížilo svou historii.
Potud slova z přebalu na novince z nakladatelství Epocha Zapomeňte, že jste byli lidmi – nacistické koncentrační tábory – symbol barbarství, kterou pokřtili minulý měsíc
v Knihkupectví Academia v Praze na Václavském náměstí předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková, spisovatel Arnošt Lustig a věčný optimista Josef Fousek.
„Přeji si, aby knihu dostali do rukou mladí lidé,“ poznamenal Miloslav Moulis a Roman Cílek o něco později dodal: „Byla to práce smutná, protože jsme se zabývali smutnými fakty…“
Kniha má pevnou vazbu s přebalem a fotografickou přílohu. Zopakujme ještě, že ji vydalo Nakladatelství Epocha.