Zajímavá čísla ze statistiky o starobních penzích za r. 2014

19.03.2015 08:20

Počet příjemců a výše starobních penzí v roce 2014.

 

Počet příjemců starobních penzí: 2013: 2 340 321, 2014 2 355 144, tj. o 14 823 osob více. Jde o nejnižší meziroční nárůst za posledních 12 let.

 

Starobní penzi sólo pobíralo 1 744 209 příjemců a starobní a vdovskou

penzi pobíralo 610 935 příjemců.

 

Předčasné penze pobíralo 496 109 příjemců, u trvale krácených o 1 737 Kč a u dočasně krácených o 2 494 Kč nižší než průměrná starobní penze.

 

Výše průměrné starobní penze  sólo byla 11 075 Kč (2013 10 970 Kč).

Rozptyl mezi průměrnou penzí sólo podle krajů je 1101 Kč

(Praha 11 837, Olomouc 10 736)

 

Reálná kupní síla průměrné starobní penze vzrostla o 1%.

 

Tzv. náhradní poměr, tj. průměrná starobní penze k průměrné nominální mzdě dosáhl 43,02%, tj. pokles o 0,6% oproti roku 2013. Nejvyšší náhradní poměr (penze/mzda) byl v roce 1991 55,3% a nejnižší v roce 2008 39.8% V dalších letech se vykazuje tento poměr podle nové metodiky, která udává vyšší procentní body (např. podle původní metodiky by byla tato hodnota 41,71% a ne 43,02%)

 

Vzhledem k metodice valorizace a výpočtu penzí došlo k změnám ve struktuře penzí – počet příjemců s nízkými  a středními penzemi meziročně klesl a s vysokými penzemi vzrostl. Penze okolo životního minima (3 410 Kč) pobírá 9 543 osob a na průměr starobní penze sólo, tj. na 11 275 Kč nedosahuje 945 198 osob, neboli 54,10% důchodců z celkového počtu.  

 

(Podle statistiky ČSSZ a podrobnější prezentace Dr. Z. Pernese zpracoval P. Vranský. Podrobná statistika je na požádání k dispozici v sekretariátu ÚV ČSBS).