Žádost o pomoc

17.06.2015 12:47

Rád bych se něco dověděl o Vladimíru Kadeřávkovi

 

 

Vladimír Kadeřávek, bratr mé matky a tudíž můj strýc, byl za první republiky důstojníkem čs. armády. Podle kusých informací, které jsem v dětství pochytal od rodičů, se zúčastnil odboje proti německé okupaci.

Začátkem 40. let minulého století byl zatčen gestapem a odsouzen k smrti (snad zastřelením). Rozsudek by vykonán nejspíše v roce 1942 v Golnow nebo tak nějak.

Po válce byl povýšen (myslím) na majora.

Rád bych se o něm něco dověděl. Je to možné?

 

                              Joseph Hakl, Friedensgasse 2, 4143 Dornach Švýcarsko

                                                                      jkl@solnet.ch