Žádost o pomoc

17.06.2015 12:18

Pomůže mi někdo?

 

Hledám informace o plk. Františku Petrovském. Jde o mého nevlastního dědečka. Zemřel v Brně v roce 1964 (nejsem si jista). Byl členem Svazu protifašistických bojovníků v Brně.
František Petrovský žil od padesátých let minulého století až do své smrti v Brně, Úvoz 61.

Pocházel ze Slezska. Datum narození mi není známo. Snad rok 1897 nebo 1898.

S vojenskou posádkou před druhou světovou válkou sloužil v Uherském Hradišti.

Byl obětí fašizmu - vězněn v Ostravě.

Bohužel, z rodiny mi již nikdo informace o něm podat nemůže. Snad i tato kusá fakta přispějí k získání dalších informaci, za něž bych byla moc vděčná.

 

                                                                      Eliška Koliosová

                                                                   eliskol@yahoo.de