Žádost o pomoc při pátrání

14.05.2015 09:11

Pátrám po osudech novináře Huga Vávry

 

Po smrti mého dědečka Bohumira Vávry jsem našla v krabici psacího stolu smotky poslané pradědečkem z věznice Plötzensee. Jmenoval se Hugo Vávra a zřejmě byl členem odbojové organizace Obrana národa.

Hugo Vávra, 30. 3. 1901 Březové Hory u Příbrami – 18. 12. 1942 Berlín, novinář. Absolvoval příbramské gymnázium a od začátku 20. let minulého století působil v sociálně demokratickém tisku, posléze jako redaktor Práva lidu, zaměřený na vojenskou a brannou problematiku; 1939-40 redaktor Národní práce.

Na začátku německé okupace byl zatčen a několik měsíců vyšetřován gestapem pro styky se zpravodajským oddělením čs. generálního štábu. Po propuštění se zapojil do domácího odboje v rámci skupiny Jiřího Sedmíka, kde vyvíjel rozsáhlou zpravodajskou činnost (získával především zprávy politického charakteru). V dubnu 1940 zatčen, v červnu 1942 odsouzen v Berlíně k trestu smrti a v prosinci téhož roku popraven. Nikde není nic o tom, že se  za 1. světové války zúčastnil povstání v boce Kotorské.

Ráda bych získala vice informaci o pradědečkově odbojové činnosti. Uvítám jakoukoliv pomoc či radu.
 

                                                                                     Eva Praud
 

ARCHI-CONCEPT FACTORY
Eva PRAUD
architecte DPLG
14 rue du petit chasseur
45000 Orléans
tel./fax: +33(0)238543653

epraud@gmail.com