Žádost o pomoc při pátrání

28.04.2015 13:41

Najdou se příbuzní v květnu 1945 zastřeleného Antonína Touška?

Od historiků mám informaci, že poslední poprava se konala na střelnici v Praze- Kobylisích 7. května 1945.

Oběti byly následujcí:   

* 31. 12. 1902 † 7. 5. 1945 řeznický pomocník

Josef Kotěšovský    
* 29. 2. 1920
† 7. 5. 1945
elektrotechnik
Praha VIII Kobylisy, kolonie Admira,
Nouzové č. 9

Bulhar  (Toho nehledám)

Nikolov Sovanžiev Stojan
(jinde Štefan Stojanovič, Savanžel)
* 8. 11. 1906
(jinde 8. 9., jinde 18. 11.)
† 7. 5. 1945 (jinde 6. 5.)
zelinář
Praha VIII, Střelničná 24 (jinde 9)
padl v Kobylisích

Za smrt těchto tří lidí byl po válce souzen kolaborant Josef Kopecký *23. 9. 1892, který byl tehdy zaměstnán jako správce areálu střelnice. Mělo jít o mstu, neboť jej právě Antonín Toušek 5. května zajišťoval do provizorního vězení ve škole v Libni, odkud ho později esesáci vysvobodili.

S kolegy jsme se shodli, že přestože k tragédii došlo na kobyliské střelnici, není zcela přesné označovat ji za místo popravu. Šlo o vraždu, protože jí nepředcházelo žádné, ani zkrácené soudní řízení. Z tohoto hlediska je sporné označení poprava i pro likvidaci vězňů 2. 5. v Terezíně.

 Děkuji za pomoc!

 
Ľubomír Smatana  
reportér
 

 

Centrum zpravodajst
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2
tel.: 221 552 020  | mobil: 734 397 555
e-mail:
lubomir.smatana@rozhlas.cz |
www.rozhlas.cz