Žádost o omluvu považujeme za neopodstatněnou!

17.01.2012 15:28

 

Český svaz bojovníků za svobodu disponuje podrobnými informacemi o letitých požadavcích dcer bývalého statkáře z jihomoravského Rájce-Jestřebí Hugo Nikolause Salma-Reifferscheiidta, vznášených vůči našemu členovi PhDr. Jiřímu Jaroši Nickellimu.V současně po něm požadují omluvu za oficiální dopis okresní organizace ČSBS z 2. 6. 2010 adresovaný řediteli Odboru všeobecné správy, občanství a matrik Ministerstva vnitra ČR JUDr. Václavu Henychovi. Dr. Jaroš Nickelli v něm podává informace ke státoobčanskému řízení ve věci zmíněného bývalého velkostatkáře.

Všechny údaje, které bratr Jaroš uvedl, čerpal ze státních archivů a archivů orgánů našich ministerstev vnitra a obrany a z nálezů státních vyšetřovatelů, kteří se případem Hugo Salma zabývali v letech 1945-1949. Domníváme se, že požadavek Salmových dcer na omluvu za strany našeho bratra Jaroše je tudíž neopodstatněný.

Nemíníme zasahovat do případných řízení nezávislých soudů. nicméně považujeme za nutné zdůraznit, že uznáváme právo dr. Jaroše Nickelliho jako historika a člena naší Historicko-dokumentační komise v dobré víře orgánům státu poskytovat informace, které bádáním získal.

Žádost dcer Hugo Salma lze považovat za pokus porušit práva našeho bratra, jež mu zaručuje Listina základních práv svobod. Zejména podle článku 17, který mj. praví, že: „(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny; (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

 

                                                                

                                                       Předsednictvo ÚV ČSBS

                                                         Praha 17. ledna 2012