Zachránil státní majetek za 340 000 korun

12.10.2011 14:02

Slovo  ,bojovník´ je od ´bojovat´. Naše organizace se jmenuje Český svaz bojovníků za svobodu. A tak, prosím, bojujme!  Za co? V bohatém bojovém spektru třeba za spravedlnost. Nejde o frázi. Tak nějak to říká PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, člen ČSBS Boskovice a ČsOL, když čas od času zajde do naší redakce. Čtenářům je znám jako aktivní dopisovatel.

I proto následující řádky. Výjimečně je napsala Jarošova manželka…                                                         

Odbojáři jsou již informováni o krádežích státní dokumentace v městě Rájci, která se týkala též případu rájeckého velkostatkáře knížete Salma. Krádeže nyní vzaly náhlý obrat.  Rájecký zloděj, vyděšený hrozbou žaloby na Městský úřad Rájec, kterou nařídilo Moravskému zemskému archivu Ministerstvo vnitra ČR, náhle anonymně vrátil druhou nedobytnou protokolní knihu města zpět na úřad.  Nevrátil ji archivu, jak by se slušelo, nýbrž úřadu, aby jej tak dodatečně pomohl vyvinit z případného dalšího vyšetřování a soudů.

Nicméně jak první, tak rovněž druhá protokolní kniha v hodnotě 340 000 korun - to stanovila Policie ČR - jsou zachráněny pro Moravský zemský archiv, kam podle zákona patří.

O to se zasloužil můj manžel, náš předseda odbojářů Boskovic.

Celý případ začal dávno již roku 2000, kdy manžel počal zkoumat restituci rodu Salmů. Už  byly známy protokolní knihy doložené v také v dějinách města Rájce. Manžel je počal dohledávat, později též ve spojitosti se svým soudem na ochranu osobnosti statkáře Salma. Obrátil se na význačného kronikáře města pana Břetislava Třísku. Ten mu potvrdil existenci protokolů na rájeckém úřadu a poslal ho také za posledním žijícím komisařem panem Plhoňem, který roku 1945 vyšetřoval pana statkáře knížete Salma. Manželovi se zdařilo získat od pana Plhoňě potvrzení o vyšetření Salma, které potom předložil Vrchnímu soudu. Ve spisech je dodnes. Ovšem s protokoly nepochodil. Starostové města tvrdili, že žádné protokolní knihy nemají - a neznají. Dokonce je k dispozici dopis starosty  Ing. Klimka, že nemají ani protokol komisařů o vyšetřování Salma, ani žádné další věci.

Rájecký úřad trestuhodně zanedbal řádnou povinnost chránit státní majetek a protokolní knihy si nechal ukrást z vlastního trezoru. Manžel se však nevzdal. Věc dal vyšetřit Policii ČR Černá Hora a ta zjistila, že obě protokolní knihy byly vskutku ukradeny bez užití násilí z pancéřové skříně úřadu (!). Ocenila je na 340 000 korun. To bylo roku 2005.

První protokolní kniha byla kradena přes šest let, druhá přes osm let. Krádež ovšem zůstala krádeží. Jde i o další trestné činy, které se dosud nevyšetřily - klamání úřadů, poškození u soudu mařením úředního výkonu, atd.

Po ukončení  soudu o čest zesnulého říšského Němce Salma v Rájci proběhl "první  lurdský zázrak". Anonymní zloděj vrátil do skladiště úřadu (!) v Rájci první protokolní knihu. Ta obsahovala zápisy o  Salmově členství v německých nacistických organizacích potvrzené komisaři MNV. Manžel je však již podle našich zákonů nemohl použít u soudu, když mu chyběly v předešlých řízeních.  Byl tak nevratně poškozen. Nevzdal  se však a podal druhé trestní oznámení. To mělo výsledek v nařízení Ministerstva vnitra ČR Moravskému zemskému archivu, aby pro poškození státního majetku podal žalobu na rájecký úřad. Žaloba by ovšem rájecký úřad poškodila na veřejnosti. Zloděj, dříve volně kradoucí  na úřadě , si to uvědomil - proto nyní provedl "druhé Lurdy" a vrátil anonymně poštou i druhou protokolní knihu. Díky úsilí mého manžela a naší organizace ČSBS Boskovice, která za ním stála a podpořila ho, tak zachránil cenné archiválie státu v hodnotě přes čtvrt milionu korun.

Celý případ je odstrašující ukázkou poměrů na rájeckém úřadu. Představenstvo města se již dávno mělo manželovi omluvit. To, že nenašlo ani slovo omluvy, jen svědčí o úrovni současných nepořádků.

Moravský zemský archiv  by snad měl manželovi poděkovat za výsledek jeho úsilí o hledání státního majetku. On sám ovšem nic nežádal a nežádá. Tak to za něj vyslovuji sama.  Myslím, že ve společnosti, která se honosí, jak je vyspělá, občanská a demokratická, by mu omluva úřadu a poděkování státního archivu patřilo.

                                                                                Mgr. Ludmila Jarošová ČSBS Boskovice

                                                                               Vyšlo v čísle 21 (12. října 2011)