Za svobodu a samostatnost

06.04.2006 15:38


Takový název má třetí svazek pětidílné historie prvního českého gymnázia v Brně (založeno roku 1867) na nynější třídě Kapitána Jaroše.
Jednotlivé kapitoly publikace dokládají, jak velký počet studentů, absolventů a profesorů gymnázia se podílel na získávání a obnovování naší samostatnosti. Z nich je třeba vyzvednout následující: Padli za cizí zájmy, Odboj proti Rakousku-Uhersku, Legionáři, Obětovali své životy a Legionářská tradice na gymnáziu. Druhému odboji jsou věnovány kapitoly Formování protinacistického odboje, Padli v boji proti okupantům a další. Navíc jsou doplněny o medailony a vzpomínky účastníků odboje.
Bohatá fotografická dokumentace obsahuje nejen portréty někdejších odbojářů, ale také fotografie vězňů na Špilberku, v táboře Pod kaštany i transportu vězňů ze Sušilových kolejí. Z listinné dokumentace zaujme schéma Obrany národa, sestavené gestapem.

Publikaci o 143 stranách vydalo Gymnázium Brno,
tř. Kapitána Jaroše 14, 600 00 Brno.


Dr. Libor Nováček