XXII. MEZINÁRODNÍ CENY EGONA ERVÍNA KISCHE

04.11.2013 18:15

 

 

V Senátu PČR byly dne 21. října 2013 slavnostně oceněni autoři literatury faktu

 

POROTA PRO UDĚLOVÁNÍ CEN E. E. KISCHE PRACOVALA VE SLOŽENÍ:

 

Čeští členové poroty: Karel RICHTER předseda,  Jana ČASNOCHOVÁ, Roman CÍLEK,  Miroslav KUČERA, Jiří Svetozár KUPKA, Václav TIKOVSKŸ,

Ludmila MATUŠKOVÁ tajemnice poroty

Slovenští členové poroty: Ladislav ŠVIHRAN (předseda), Jozef LEIKERT, Ivan SZABÓ

Ceny E. E. Kische za literaturu faktu byly uděleny těmto českým autorům:

 

Čestná cena za celoživotní dílo:

Lenka Reinerová in memoriam  za knihy, které napsala po roce 1989 a její  poslední knihu Adiós, Španělsko, vydanou nakladatelstvím LABYRINT v roce 2012.

 

Mimořádná hlavní cena

Jindřich Mann za knihu Poste restante, vydanou nakladatelstvím LABYRINT v roce 2012.

 

Hlavní cena:

Petr Čornej za knihu České dějiny – Výpravná historie českých zemí, vydanou nakladatelstvím JOTA v Brně roku 2012;

 

Ceny

 

Vladimír Čermák za knihu Operace Listopad 1989, vydanou nakladatelstvím NAŠE VOJSKO v roce 2012;

 

František Emmert za knihu Průvodce českými dějinami 20. století, vydanou nakladatelstvím CLIO v roce 2012;

 

Slavomil Hubálek in memoriam za knihu Zpovědi vrahů, vydanou nakladatelstvím DARANUS roku 2012;

 

Blanka Kovaříková a Miloš Vaněček za knihu Zločin a vášně za rady Vacátka, vydanou nakladatelstvím BRÁNA v roce 2012;

 

Zdeněk Pavlis za knihu Klub ligových kanonýrů, vydanou nakladatelstvím XYZ v roce 2012.

 

 

Čestná uznání:

 

Kateřina Boušová  za knihu Než film promluvil, vydanou nakladatelstvím XYZ v roce 2012;

 

Roman Šantora s kolektivem autorů za knihu  Skautské století vydanou nakladatelstvím MLADÁ FRONTA  v roce 2012.

 

Nakladatelství BRÁNA  za za dlouholeté vydávání kvalitních děl literatury faktu.

Ceny E. E. Kische za literaturu faktu byly uděleny těmto slovenským autorům:

 

Hlavní cena

Albert Marenčin: Čo sa nevošlo do dejín (Bratislava: Marenčin PT Bratislava)

Ceny

Vojtech Dangl a Vladimír Segeš: Vojvodcovia (Praha, Ottovo nakladatelstsví)

Michal Eliáš: Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria (Martin: Matica slovenská)

Anton Hykisch: Moja Štiavnica (Bratislava: Marenčin PT)

Agneša Kalinová a Jana Juráňová: Mojich 7 životov (Bratislava: Aspekt)

Marián Krčík: Výbuch (I. diel – História požiarov a výbuchov v bani, II. diel – oheň v Bani                     Handlová 10. 8. 2009. (Prievidza: vydavateľstvo a tlačiareň OFSETKA)

 

Čestná uznani

Anton Blaha: Rád vám protirečím. (Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)

Vydavatelství Perfekt  za diela literatúry faktu vydané v roku 2012

 

Čestné ceny Českého svazu bojovníků za svobodu:

 

Miroslav Baloušek, Zdeněk Duda a Radek Velebil  za knihu Trnová koruna – Osudy Jiřího Zborníka a píseckých sekyrářů za druhé světové války, vydanou nakladatelstvím NAŠE VOJSKO v roce 2012;

 

Zlatá medaile ČSBS za účast v bojích za naši svobodu a za knihu

 

Miroslava A. Liškutína Letecká služba, vydanou nakladatelstvím T + M v roce 2012.

 

Uzávěrka příštího ročníku mezinárodních cen E. E. KISCHE  je

28. února 2014.

Přihlášky (formou dopisu) a knihy (ve dvou výtiscích - rok vydání 2013) zasílejte  na adresu Správa odkazu E.E. Kische (Miroslav Kučera), Ouholická 453/35, 181 00 Praha 8 – Čimice.                                                                                              Tel. 233 551 129, mob.  603 766 044,

e-mail mirek.krimi@wo.cz