XV. Všesokolskému sletu Praha 2012 zdar!

29.02.2012 13:05

Sokol vždy znovu vzlétl

 

Ni zisk, ni slávu!

Je jen jedna čest -

pro život příštích

vlastní život nést.

Mrtví, živí, nezrození dosud,

v bratrství vroucím neseme svůj osud!

Nechť silná těla vede silný duch!

Horoucí pravdou spjat je k druhu druh!

Otroctví, lži a nesvobodě – zmar!

Bratrství, pravdě, republice – Zdar!

 

(Z recitativu skladby prostných mužů na XI. Všesokolském sletu Praha 1948)

 

Po šesti letech od posledního XIV. Všesokolského sletu Praha 2006 se přiblížil čas velkého celosvětového svátku Sokolstva. Sokolové letos nastoupí na značky na jubilejním sletu, jímž si připomínají slavné výročí - 150 let od založení Sokola dne 16. února 1862.

Česká obec sokolská jako nejstarší tělovýchovná a kulturní organizace u nás, založená Dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem věnuje pozornost nejenom zvyšování tělesné zdatnosti a zdravému vývoji jedince, ale také rozvoji jeho morálních vlastností.

 V historických dokumentech zakladatelů Sokola čteme: „Účelem tělocvičné jednoty SOKOL je pěstování tělocviku společným cvičením, zpěvem a šermováním.“  Členství v Sokole tak přispívá k  harmonickému vývoji  jak  po stránce tělesné, tak i  duchovní a k estetické výchově jedinců. Záslužná činnost  Sokola je známa po dlouhá desítiletí v dobách pro náš národ dobrých i  zlých. Stala se vždy nepohodlnou cizím i domácím  nepřátelům svobody a demokracie – Sokol byl za své existence třikrát zakázán a jeho členové se vždy aktivně  podíleli na odboji českého národa proti cizí mocnosti. Sokol však vždy vzlétl znovu a dokázal stmelil svoje řady.

Velkou poctou a uznáním významu dlouholeté dobrovolné tělocvičné, sportovní a kulturně-společenské činnosti Sokola je, že nad oslavami 150. výročí založení Sokola a nad konáním jubilejního XV. Všesokolského sletu Praha 2012  převzali záštitu prezident České  republiky Václav Klaus a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Dne 12. června 1938 padesát tři tisíc studentů při X. Všesokolském sletu na Strahově vzdává hold Československé republice.

Oficiální zahájení sletového roku k 150. výročí založení Sokola se uskuteční dne 10. března 2012 v pražském Karolínu. Na slavnostním zasedání výboru České obce sokolské se sejdou významní hosté  v čele s prezidentem České republiky Václavem Klausem. Za účasti členů vlády a Parlamentu ČR a představitelů společenských organizací je připraven bohatý kulturně-společenský program. Při této příležitosti uctíme též památku všech statečných sokolských sester a bratří, kteří trpěli za své vlastenecké přesvědčení, umírali v boji a položili oběť nejvyšší za svou drahou vlast.

Tělocvičná vystoupení XV. Všesokolského sletu Praha 2012

se uskuteční ve Vršovicích na novém stadionu SK Slávia v Synot Tip Aréně, nejmodernější svého druhu v České republice.

Hlavní dny XV. Všesokolského sletu zahájí v neděli dne 1. července v 10 hodin dopoledne tradiční sletový průvod Prahou za účasti cvičenců z domova i hostů – členů zahraničních sokolských tělocvičných jednot, krajanů a za účasti přihlížející pražské veřejnosti a turistů ze zahraničí.

Sletová tělocvičná vystoupení se budou  konat v týdnu od 2. července, kdy budou probíhat zkoušky dvanácti hromadných skladeb na dvě hlavní vystoupení: dne 5. července 2012 od 21 hodin večer se uskuteční I. Program hromadných skladeb; letošní jubilejní XV. slet vyvrcholí dne 6. července ve 14 hodin závěrečným II. programem hromadných vystoupení sokolských cvičenců a hostů. Sokolové  všech generací

se již od loňského roku pilně připravují na své vystoupení. Od nejmladších cvičenců skladby pro rodiče a děti přes předškolní děti, žactvo, dorost, ženy, muže až po cvičení nejstarších  Sokolů, členů  Věrné gardy. Významnou součástí sletu bude též tradiční vystoupení folklorních skupin z Moravy.

Konání XV. Všesokolského sletu tentokrát věnují velkou pozornost Česká národní banka a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. K výročí založení Sokola vydávají pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 200 Kč a příležitostnou poštovní sletovou známku v hodnotě 14 Kč s historickými náměty Sokola – znaku ČOS a prvního sokolského praporu od Josefa Mánesa.

Obě tyto vzácné ceniny vyšly  v předvečer slavného 150. výročí založení Sokola dne 15. února 2012. Stanou se jistě předmětem živého zájmu  nejenom sběratelů mincí a filatelistů,  avšak jistě i všech Sokolů a jejich příznivců z domova i ze zahraničí.

 

XV. Všesokolskému sletu Praha 2012 zdar!

                                                                      

... a legionáři  předali studentstvu prapor.

 

Vladimír Prchlík

Vyšlo v čísle 5 (29. února 2012)

                                                          

(Foto z publikace X. Všesokolský slet v Praze 1938, Vydalo Nakladatelství a knihkupectví Československé obce sokolské v Praze)