Vzpomínka k 70. výročí na popravené a umučené Sokoly

11.10.2012 16:35

TĚLOCVIČNÁ  JEDNOTA  SOKOL NA   MĚLNÍCE,

MĚSTO MĚLNÍK,

ČESKÝ  SVAZ   BOJOVNÍKŮ   ZA   SVOBODU,

JEDNOTA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE  LEGIONÁŘSKÉ

A VOJENSKÉ   SDRUŽENÍ   REHABILITOVANÝCH

 

P O Z V Á N K A

 

Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé,

22. října 2012 v pondělí od 18,00 hodin pořádají výše uvedené organizace

„ Vzpomínku k 70. výročí na popravené a umučené Sokoly“a 100. výročí od narození kpt.Otakara Jaroše, cvičitele naší jednoty. V 18,00 hodin budou u pomníku před Tyršovým domem rozsvíceny svíce a položeny květiny. Potom bude následovat v kině Sokol vzpomínka na výše uvedené. Po skončení vzpomínky bude zdarma promítnut film „ATENTÁT“.

 

Mělník 10. 10. 2012

 

           Taťana  Bubníková v. r.                          František Černický v. r.

           jednatelka OV ČSBS,                     místopředseda ZO ČSBS

           ČsOL a T. J. Sokol na Mělníce          vzdělavatel T.J. Sokol na Mělníce