Vzpomene si někdo na odbojáře Zdeňka Koutského?

03.11.2015 11:49

Rád bych se dozvěděl něco více o odbojové činnosti mého otce RNDr. Zdeňka Koutského za druhé světové války.

Bohužel, zemřel před téměř čtyřiceti lety a nikdy mi o odboji, ani o svém věznění v Drážďanech, nevyprávěl. Budu vděčný za jakoukoli informaci. Pamatuji si, že byl v předchůdci ČSBS, tehdejším Svazu protifašistických bojovníků.

(RNDr. Zdeněk Koutský *17. 4. 1924-3. 6. 1976 (U 5. baterie 24, Praha 6) vědecký pracovník tehdejší Československé akademie věd.)

 

                                                                             Petr Koutský

                                                                            petrkoutsky@gmail.com