Vzdělávací aktivity Památníku Lidice, NKP Ležáky a kulturní památky Lety 2014/2015

09.09.2014 10:59

www.moderni-dejiny.cz/clanek/vzdelavaci-aktivity-pamatniku-lidice-nkp-lezaky-a-kulturni-pamatky-lety-2014-2015/