Výzva ÚV ČSBS

27.06.2018 16:48

VÝZVA

 

Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu vyzývá své členy k účasti na shromáždění před budovou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, v ul. Vlašská 19, Praha 1
dne 28. června 2018 od 17.00 – 18.00 hod.

Důvodem shromáždění, které organizují spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru, je připomenutí si československých občanů vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí a

vyhlášení dne 30. září

Památným dnem vyhnání Čechů z českého pohraničí