Výzva školám - projekt Oběti a hrdinové

29.11.2012 20:14

Vážení příznivci historie,

Národní kulturní památka Ležáky zahajuje celorepublikový projekt s názvem „OBĚTI A HRDINOVÉ“. Naším záměrem je vytvoření souhrnných internetových stránek, které by představily tragická místa druhé světové války na území České republiky. Tento projekt je zaměřen především na žáky a studenty, kteří by pod Vaším vedením jako aktivní badatelé pomáhali odhalit temné stránky evropské historie v okolí svého bydliště. Veřejně představena by tak měla být místa nejen obecně známá (Ležáky, Lidice atd.), ale také místa méně nápadná a pro českou veřejnost již téměř „neviditelná“ (pietní místa, pomníky a pomníčky, památníky). Skrze poznávání místních a regionálních událostí bychom chtěli vzbudit zájem mladé generace o novodobou historii národa, podpořit jejich zdravé národní cítění a naučit je vnímat současnost jako výsledek minulosti.

Chceme Vás touto cestou vyzvat k zapojení se do projektu. Prvním krokem by mělo být mapování památných míst z odbobí druhé světové války a sběr dat. Aby informace byly využitelné pro zveřejnění na připravovaných www stránkách, musí mít popisovaná událost pevně stanovené údaje. Důležité jsou informace o místě, čase, počtu obětí a 1-3 stránkový popis události. Obzvláště vítané jsou skenované dokumenty, fotografie (dobové i soudobé) a zdokumentované citace, samozřejmostí je uvedení pramenů, ze kterých bylo čerpáno. Takto zpracované události s odkazem na autory příspěvku zveřejníme na avizovaných stránkách.

Podrobnější informace najdete na http://www.lezaky-memorial.cz/obeti_a_hrdinove_cz.aspx. Dotazy můžete zasílat na adresu projektu obetiahrdinove@lezaky-memorial.cz nebo kontaktovat přímo pedagogického pracovníka Karla Špeciána, tel. 739 690 566, mail specian@lidice-memorial.cz

Ve spolupráci s Muzeem Slovenského národního povstání v Banské Bystrici vytváříme i druhý okruh projektu „Vypálené stopy nacismu“ věnovaný zahraničním místům poznamenaným nacistickou represí. Jedná se především o vypálené obce západní a východní Evropy.

Připojte se a přispějte k vytvoření ojedinělého projektu, který bude sloužit nejen k didaktickým účelům, k oživení a přiblížení pojmu vlastenectví a národní hrdost, ale též jako tichá vzpomínka třetí a čtvrté poválečné generace na oběti nacistické zvůle.

 

S pozdravem

 

JUDr. Milouš Červencl

Ředitel Památníku Lidice