Výzva FIR k Evropským volbám

06.03.2014 14:43

V květnu 2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Pro nás veterány antifašistického boje jsou tyto volby ze dvou důvodů důležité.

Současné politické zaměření a vývoj EU neodpovídá zájmům velké části obyvatel evropských států. Četná rozhodnutí vedou v jednotlivých zemích k masivním sociálním rozdílům na úkor slabších. Proto je třeba, aby hlasy těch, kteří se budou zasazovat o demokratický, mírový, solidární a sociálně spravedlivý vývoj Evropy, byly silnější.

Za druhé přijdou v jednotlivých evropských státech  k volbám rasistické a extrémní pravicové síly, proti nimž je nutno ve volebním boji a i v parlamentu aktivně a angažovaně vystupovat.

Proto vyzýváme, aby v Evropských volbách byli zvolení takoví  muži a ženy, kteří se budou zasazovat o Evropu, která:

  • bude odmítat rasististickou diskriminaci nebo xenofobií,
  • bude se zastávat utečenců a garantovat jim lidské zacházení,
  • bude se stavět proti všem formám negování holocaustu, revize historie a rehabilitace zločinů SS,
  • bude prosazovat takovou sociální politiku, jež by zajistila všem lidem práci, vzdělání, výživu a přiměřené bydlení,
  • se zasadí o mírovou politiku, nezaloženou na nadvládě, ale na nevojenském řešení konfliktů,
  • bude založena na společenství v zájmu lidí a ne na vládě bank a ekonomických svazů,
  • bude prosazovat stejné životní podmínky ve všech zemích a proti vynucené pracovní migraci,
  • bude garantovat stejná práva všem lidem a národům bez hegemonie.

Taková Evropa je uskutečnitelná, pokud budou národy aktivně prosazovat své zájmy.