Výtah z projevu předsedy FIR

15.06.2015 09:39

                            70 let od světového historického vítězství

Výtah z projevu předsedy FIR Vilmose Hantiho 7. května 2015  na konferenci antifašistických organizací v Moskvě

 

Vážení antifašističtí kamarádi.

Jménem 64 let existence Mezinárodní federace  odbojových bojovníků (FIR), která působí v přibližně 30 zemích s více než 60 členskými organizacemi, srdečně vás zdravím a gratuluji vám všem za organizaci této velmi důležité konference k výročí vítězství nad fašismem.


Prohlášení o bezpodmínečné kapitulaci nacistického Německa vstoupilo v platnost dne 8. května 1945 v 11 hodin středoevropského času (v důsledku časového rozdílu, v Moskvě  9. května v 01.00).

 

Sedmdesát let uplynulo od velkého vítězství nad fašismem. Jsme potěšeni, že několik bývalých odbojových bojovníků je stále mezi námi. Bohužel, jak čas postupuje, jejich osobní přítomnost ubývá a spolu s tím i  jejich zkušenosti a příklad mají stále menší dopad ve světě.

Lidé bývalého Sovětského svazu přinesli největší oběti pro toto velké antifašistické vítězství, proto budou věčně respektováni ostatními národy. Vedle antifašistické koaliční armády byl i významný boj jednotek ozbrojeného partyzánského hnutí, organizovaný samotnými občany v mnoha různých zemích.

 

Ale neměli bychom také zapomenout na ženy a děti doma, pomohli vojákům na frontách nebo místním partyzánům.

Pokud mohu, rád bych na této velké slavnosti vyjádřil osobní uznání a vděčnost  Mezinárodní federace za odpor bojovníků bývalého odboje a jejich potomkům. Chtěl bych je vyzvat, aby byli hrdí na jejich hrdinské činy a pokračovali v jejích práci.  Zajistit tak, že tento obdivuhodný lidský odpor nebude nikdy zapomenut.

 

 Neoliberální hospodářská politika a neokonzervativní sociální filozofie posilovaly v polovině sedmdesátých let. Nepříznivé důsledky lze dnes pociťovat. Drasticky se zvyšuje sociální nerovnost, často v nesnesitelném měřítku.


Politické změny, které před 25 lety se uskutečnily v zemích východní Evropy a v nových státech bývalého Sovětského svazu, nepřinesly očekávané výsledky. Vyspělý demokratický rámec neznamená, že antifašistické hodnoty jsou uplatňovány automaticky. Odložené fašistické myšlení, založené na nejnižších pudech lidí ve slabých demokraciích, jsou schopné snadno znovu rašit. Divoký kapitalismus ve východní Evropě výrazně posílil a vznikají nové typy fašismu. Ale západ také čelí podobným problémům. Finanční krize významně přispěla k posílení krajní pravice. Instituce EU se staly byrokratickými a odcizily se od lidí a  nejsou schopné jednat s nezbytnou účinností proti výrazně posílené krajní pravici. Této slabosti  využili ti, kteří mají zájem na posílení sociální nerovnosti, na akumulaci své ekonomické a sociální moci a svých kapitálových příjmů.
Také politické strany oslabily zájem o vytvoření spravedlivější společnosti. Sociálně demokratické strany, ačkoli akceptovaly existenci kapitalismu, mají záměr omezovat  jeho dystrofii, příliš často se však vzdaly boje proti tendenci prohlubující se sociální nerovnosti. Komunistické strany se staly v mnoha státech dogmatickými, autoritářskými, ale ve své praktické činnosti ve skutečnosti nepředložily přesvědčivé a úspěšné ekonomické alternativy ke kapitalistickým modelům.

V některých státech se vyhlašuje  komunismus za hlavního viníka za ekonomické krize ve světě, za druhou světovou válku, a klade se rovnítko mezi komunisty a fašisty. V Lotyšsku se oslavují jednotky, které spolupracovaly s Hitlerem a Waffen SS. Falšování dějin probíhá všude, v učebnicích, ve veřejné diskusi, v médiích. Hrdinství v boji antifašistické rezistence, její historická minulost a vynikající osobnosti, se objevují méně ve vzdělávání a mediích,  sochy připomínající hrdiny antifašistické rezistence jsou odstraňovány z veřejných míst; v lepším případě zde nebude nic, v horším budou nahrazeny fašistickými, rasistickými osobnostmi.
V dnešní době se fašismus projevuje novými metodami, jinak v pobaltských státech, na Ukrajině, v Maďarsku, v Moldavsku nebo ve Francii. Ale také se objevil v úplně jiné formě, zejména jako terorismus, který používá roušku islámu.

 

Omezování tohoto nebezpečí je výzvou stejně velkou, jako bylo vytvoření bývalé antihitlerovské koalice. Akce proti fašismu jsou brzděny skutečností, že mnozí demokraté nerozpoznávají hrozbu neofašismu a nutnost boje proti němu.

 
My, členové FIR společně prohlašujeme, že fašismus není názor, ale zločin, zločin proti lidstvu. Neměli bychom zapomínat, že po slovech následují akce. Válka je v zájmu úzké skupiny; nepředstavuje zájem lidstva. Antifašisté odmítají válku, chtějí mír!

Z historie je známo, že mohou vzniknout situace, kdy je třeba vystoupit. 

 

Výtah a překlad z angličtiny

P. Vranský