Vysvětlení po osmdesáti letech

13.03.2009 11:31

 

Když v rámci Vojenského dne 5. srpna 1928 byla na domě číslo 200 v Týně nad Vltavou odhalována pamětní deska legionáři Hynku Joklovi, byla to pro městečko a okolí velká událost. Slavnosti, konané u příležitosti oslav 10. výročí vzniku samostatného Československa, se vedle představitelů obce, okresu a místních spolků zúčastnila rovněž čestná rota týnské posádky (dělostřelci) a hudební doprovod  obstarala vojenská kapela 29. pěšího pluku J. J. Švece z Jindřichova Hradce.

 Všichni přítomní měli za to, že příslušník ruských legií místní pekař H. Jokl padl v bitvě u Zborova 2. července 1917. Událost byla zaznamenána v městské kronice a její autor označil za den Joklova úmrtí 8. červen 1917, což byl zřejmý omyl. Když jsem nahlížel do publikace Českoslovenští legionáři rodáci a občané okresu České Budějovice (vydal Okresní úřad – SokA České Budějovice v r. 2000), nalezl jsem na straně 121 záznam o Joklovi s tím, že padl v boji u Zborova 2. 7. 1917. Pro změnu tam byl chybně uveden rok jeho narození – 1898 (ve skutečnosti se narodil 20. ledna 1893).

 

Nesrovnalosti mne zaujaly natolik, že jsem se vydal do Vojenského historického archivu v Praze. V jeho fondech jsem nalezl sice torzovité, ale přece jen nějaké údaje o Joklově válečném působení na ruské frontě. Třiadvacetiletý pekař narukoval k c. k. 29. zeměbraneckému pluku a v lednu 1916 padl do ruského zajetí u Tarnopolu. Skončil v táboře Darnica u Kyjeva a již v červnu se dobrovolně přihlásil do českého vojska. Byl zapsán do stavu záložní roty 1. střeleckého pluku pod číslem 4433. Krátce na to se stal členem 6. roty téhož pluku, pak jeho stopa končí.

 

Až o deset měsíců později se objevuje jeho jméno v rozkaze pluku, když mu byl udělen ruský Kříž Sv. Jiří IV. stupně a zároveň byl „přejmenován na svobodníka“.  Sedmý ze šesti dokumentů v Joklově osobním spise přinesl zajímavou informaci. Je v něm totiž uvedeno, že Jokl „19. června 1917 padl hrdinnou smrtí v boji a byl vymazán ze seznamu R.(uského)1. střeleckého pluku“. Údaj byl opsán z denního plukovního rozkazu a není důvod mu nevěřit. Mimo to je přiložen lístek formátu A5 s osobnímu údaji H. Jokla, na němž je obyčejnou tužkou napsáno „zabit 19. června 1917“. Zřejmě jen plukovní deník  by nám mohl přesně říci, kde Jokl vlastně zahynul (povšimněte se výrazů „padl hrdinnou smrtí“ a „byl zabit“).

 

Je však nesporné, že to nebylo 2. července ve zborovské bitvě. A to ani, kdybychom vzali v úvahu časový rozdíl mezi juliánským a gregoriánským kalendářem, který se v Rusku tehdy používal. Rozdíl činil třináct dnů a kdyby se přeci jen použil, vychází nám bitva u Zborova na 1. července. Ostatně v referátu válečných hrobů MO ČR existuje karta Hynka Jokla, kde je uvedeno, že „Hynek Jokl byl ubit 19. června 1917“ a že jeho jméno je v seznamu obětí, pohřbených v Bratrské mohyle u ukrajinské obce Kalinivka (dříve Cecová – pozn. aut.). Je tudíž pravděpodobné, že týnský rodák skutečně padl 19. června v nějaké drobnější šarvátce, byl provizorně pochován a pak exhumován a pře vezen do mohyly bratří legionářů.

 

Joklova pamětní deska v době protektorátu z domu zmizela. Po válce ji zřejmě nikdo nepostrádal a k jejímu obnovení došlo až v loňském roce. Přesně 28. října 2008 za účasti asi padesáti osob kopii desky odkryl týnský starosta Karel Hájek na původním místě.  V krátkém projevu uvedl, že ho osobně trápilo, že nikdo z jeho předchůdců obnovu desky neinicioval. Jeho slova „Trvalo to dlouho, ale stalo se.  Zapomínat nesmíme!“, byla více než výstižná.

 

Pavel Mörtl