Vyšlo Přísně tajné

11.02.2015 12:43

Vyšlo Přísně tajné!

„… našemu zániku bude předcházet zánik Čechů.“

 

„Přicházejí v takovém množství, jako kdyby ve staré říši nebylo z čeho žít, takže musí sudetskou župu jako zaslíbenou zemi patřičně vykořistit. Kupují všechno, co vidí a unesou,“ cituje Karel Richter v Konci sudetské župy svědectví, pořízené z počátku léta 1939.

I v době, kdy říše přešla k totální válce, zůstávali sudetští Němci v drtivé většině věrni nacistickému režimu. Třebaže Hitlerovi už pořádně teklo do bot a záchranu hledal například ve Volkssturmu, jenž byl na základě jeho výnoru z října 1944 zřízen v Sudetech, Henlein nepřestával hlásat, že „českomoravský prostor“ je součástí německé říše a že za žádných okolností nebude vydán. Byl zajedno s K. H. Frankem, že „Čechům je třeba vysvětlit, že tento prostor vydáme jen tehdy, jestliže sami zanikneme a že našemu zániku bude předcházet zánik Čechů“.

Hitlerovou poslední tajnou zbraní se měli stát mladí sebevrahové, píše Roman Cílek a podotýká, že Joseph Gobbels do říšského rozhlasu ještě v době, kdy bylo jasné, že porážka Německa je otázkou nedlouhého času, nepřestával vytrubovat, že „válka se vždy rozhoduje až v posledním kole“. Podle něj mělo nepochybně patřit Němcům. Ve druhé polovině února 1945 si vládní prezident Hans Krebs nechal svolat zástupce německé mládeže z Ústecka do Ústí nad Labem, aby jim náležitě vysvětlil, co mají dělat.

První letošní číslo Přísně tajné! do života čtenáře vnáší i kapku humoru v podobě Sněmovních obstrukcí Miloslava Martínka. Často spíláme našim zákonodárcům nejen za jejich hloupá rozhodnutí, ale také za vulgární výrazy a tu a tam i agresivní chování. V té naší zemičce nejde o nic nového. Jednoho květnového dne roku 1893 Franz von Tun, místodržitel Království českého „chladnokrevně pozoroval bouři, která se pod ním rozpoutala v zasedací síni českého zemského sněmu“, tedy v místech, kde zasedá Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Ve své pohnuté minulosti sněmovní stěny zažily dokonce opravdovou rvačku ctihodných mužů.

Do světa československých svobodných zednářů, které bezprostředně po okupaci 15. března 1939 nacisté začali pronásledovat, nás zavede Martin Nekola. Možná překvapí slavná jména patřící k zednářům i fakt, že se ve vyhnanství zapojili do protinacistického odboje.

Pestré číslo také mj. aspoň osvětluje okolnosti smrti Muammara Kaddáfího. Kdo a proč neměl zájem, aby zajatý vládce předstoupil před řádný soud? Tím se zabývá Miroslav Belica. Bohuslav Litera zas připomíná masakr ve vietnamské vesnici My Lai.

(Přísně tajné! Vydává Pražská vydavatelská společnost, s. r. o., Na Poříčí 1048/28-30, Praha 1; www.pvsp.cz; příjem objednávek i starších výtisků: tel/fax: 222 718 046, e-mail: pvs@ms.ipnet.cz; nebo na adrese PVS, P. O. BOX 142, 130 37 Praha 3; objednávky předplatného do zahraničí: Mediaservis s. r. o., Paceřická 2773/1, 193 00 Praha 9; e-mail: kauerova@mediaservis.cz; tel: 271 199 250)

                                                                                                    Jana Vrzalová