Vyšlo Přísně tajné! Výstřely v Marseilles

23.10.2014 12:04

V mnohém předstihl svou dobu a svým úsilím zajistit trvalý mír, mířil až do hodně vzdálené budoucnosti. O věčný klid zbraní se měla postarat mezinárodním organizace. V návrhu na její vytvoření řada badatelů spatřuje předchůdce budoucí Společnosti národů, mezinárodního soudu nebo v novější době OSN, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě či dokonce Evropské unie.

Uvedeným projektem vyústilo úsilí Jiřího z Poděbrad o posílení mezinárodně politického postavení Českého království. O jeho stále aktuálním mírovém poselstvím se rozepsal Miloslav Martínek.

Čtení o věřiteli mocných Mikuláši Vitanovském z pera Michala Vitanovského nejen poučí a pobaví, ale také připomene, jak se dějiny v různých podobách opakují. Šetrnost byla pro renesančního velmože společensky nemyslitelná a okázalé utrácení bylo naopak téměř povinností. Zdroje peněz urození pánové hledali tu i onde, aby nakonec stejně sáhli po úvěru.

Věřitelé často pocházeli z drobné šlechty. Prostě, chudí půjčovali bohatým. Zadlužený pán vítal půjčky s dlouhou splatností. Při úpadku vysoce postaveného dlužníka se stávalo, že věřitel o své peníze přišel. Ovšem byl-li člověk mazaný, mohl z dluhové pasti mistrně nastrojenou fintou vyklouznout, a protaženým obličejům věřitelů se jen smát. Jak jen tenhle příběh připomíná současnost!

„Mistr Niccoló Machiavelli našel učenlivého žáka, který daleko předčil svého učitele,“ uzavírá svůj příspěvek Stalinovo diplomatické rozcestí Bohuslav Litera. Sovětsko-německý (Molotov – Ribbentrop) pakt ze srpna 1939 na mezinárodní scéně vyvolal takový rozruch, že oficiální komuniké oznamující podpis dohody napsal sám Stalin.

I hrdinové byli z masa a kostí, jimž nic lidského – tedy ani všeliká humorná alotria - nebylo cizí. Rovněž z této stránky Karel Richter představuje Antonína Sochora, který v čele svých samopalníků prošel z Buzuluku přes Sokolovo, Bílou Cerkev a Kyjev až ke karpatské pevnosti.

Povstání v květnu 1945 bylo ve všech směrech celonárodní. Bok po boku v něm stáli legionářský důstojník, řemeslník, učitel, herec, student, úředník, železničář i policista či duchovní. A také děti. Nejmladší vojáci revoluce, jako třeba Eduard Chlumský, žák třetí třídy obecné školy. V příspěvku Děti, duchovní i herci o něm či o čtrnáctiletém padlém Vaškovi Dostálovi, vyznamenaném Čs. válečným křížem 1939 in memoriam a o dalších, píše Jindřich Marek.

Pachatel je znám, navzdory tomu však nad smrtí francouzského ministra zahraničních věcí Louise Barthoua a jugoslávského krále Alexandra I., jenž vládl tvrdou rukou diktátora (1921-1934), zůstávají otazníky. Podobně jako nad smrtí Johna Fitzgeralda Kennedyho či Františka Ferdinanda d´Este. Od marseilleského atentátu, jemuž král i ministr podlehli, letos 9. října uplynulo osmdesát let. Podle některých historiků, jak uvádí Jiří Bílek, se stal jedním z důležitých dílčích kroků směřujících k vypuknutí druhé světové války.

Poslední číslo Přísně tajné! pobaví i čtenářky. Zvláště ty zaměstnané, které moc dobře vědí, že i na počátku 21. století mají za stejnou práci nižší plat než muži. Víte, že počátkem třicátých let minulého století, jenž je spjat s hospodářskou krizí, která logicky ovlivnila i život v první Československé republice, se trnem oku nemalé části tehdejší společnosti staly vdané ženy, zaměstnané ve veřejné správě?! Zášť umocnila mohutná tisková kampaň zaměřená proti nim, požadující okamžité řešení daného „problému“. Zaměstnané vdané ženy se podle jejích autorů měly vrátit k vařečce, k rodinným krbům a uvolnit pozice nezaměstnaným mužům. O svérázném řešení nezaměstnanosti – doufám, že současné mocipány nenapadne své předchůdce napodobit! – píše, ostatně jak jinak žena – Lucie Jahodářová.

Přísně tajné! Vydává Pražská vydavatelská společnost, s. r. o., Na Poříčí 1048/28-30, Praha 1; www.pvsp.cz; příjem objednávek i starších výtisků: tel/fax: 222 718 046, e-mail: pvs@ms.ipnet.cz; nebo na adrese PVS, P.O.BOX 142, 130 37 Praha 3; objednávky předplatného do zahraničí: Mediaservis s. r. o., Paceřická 2773/1, 193 00 Praha 9; e-mail: kauerova@mediaservis.cz; tel: 271 199 250)

 

                                                          Jana Vrzalová

 

 

 

„Pražský městský soud rozhodl v úterý o odblokování majetku někdejšího bosse českého fotbalu Františka Chvalovského. Podnikateli se tak vrátí peníze a nemovitosti v řádu milionů korun. Stát majetek Chvalovského obstavil v souvislosti s obviněním ze stamilionových úvěrových podvodů z konce 90. let, trestní stíhání však loni zastavila amnestie.“

 

                                                             Zpráva z tisku z 8. října 2014