Vyšlo Přísně tajné! Svět se pojednou zase ocitá v situaci válečné hrozby

01.07.2014 13:32

Na skutečnost, v jaké se již v evropském prostoru nacházel nejednou v uplynulém století, v příspěvku Historické pozadí ukrajinského dramatu upozorňuje Karel Richter.

Na rozdíl od mnoha povrchních nebo dokonce zcela neobjektivních a jednostranně zaujatých komentářů a úvah novinářů podrobně, se znalostí problematiky, na faktech podrobně rozebírá příčiny ukrajinské krize, vyvěrající hluboko v minulosti.

Zamlžování nebo dokonce překrucování faktů nikdy nic dobrého nepřináší. Podobně jako všelijaké úpravy, neřku-li padělání písemností. Falšování různých listin ve snaze získat co nejvíce pro sebe, není ničím novým. Ve středověkém Uhersku, jak o tom na příkladu liptovského zeman Jána z Madočian, zvaného Literát, píše Viliam Apfel, s tím měli více než bohaté zkušenosti. Na rozhraní 13. a 14. století padělatele neodrazovala ani hrozba ztráty veškerého majetku a hrdla. A to zločin falšování patřil k trestným činům zahrnutých pod pojem „nota infidelitatis“, tedy nevěrnost vůči samotnému panovníkovi.

V poslední době v odborné literatuře navrch dostává názor, že hlavní postava tzv. Gajdovy aféry, která roku 1926 vyvolala bouři na české politické scéně - legionářský generál Rudolf Gajda - se stala obětí sovětské zpravodajské hry. Mělo jít o pomstu bolševického režimu za Gajdovy protibolševické aktivity v čs. legiích a ve službách admirála Alexandra V. Kolčaka. Jiří Kotyk se zabývá rolí generála Josefa Šnejdárka v uvedených událostech. Toho Šnejdárka, jenž ve svých pamětech přiznává, že Poláci mu dali (nikoliv lichotivou) přezdívku Waligura – „požírač dětí“, kterou si vysloužil za kruté metody během tažení do polského těšínského Slezska.

Na rozdíl od něj sokolové z Proseka mají být právem nač hrdí - na své statečné předchůdce, členy TJ Sokol Praha 9. V jejich sokolovně se totiž před atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nějaký čas ukrývali parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš. A také zde byla ukryta munice, později při atentátu použitá. Podle Karla Kýra se dodnes neví, kdo přivedl gestapo na stopu sokolských odbojářů. „Díky nesmírné statečnosti zatčených, kteří ani po krutém mučení neprozradili své spolupracovníky, nedošlo ve Vysočanech a na Proseku k dalšímu zatýkání,“ dodává autor.

Jako národ jsme si v minulosti svobodu museli mnohokrát vybojovat. Není pravdou, že jsme to za sebe nechávali udělat jiné, jak se nám občas někteří rádoby znalci pokoušejí namluvit. Svědčí o tom rovněž příspěvek  Petra Blahuše Češi v tajných operacích Spojenců. Doposud se všeobecně věřilo, že jediným Čechem, který prošel legendárním a údajně nejtvrdším vojenským výcvikem – kurzem komandos ve skotském Achnaccary, byl kpt. Josef Otisk, budoucí velitel partyzánské paraskupiny WOLFRAM. Autor poznamenává: „Jak se ale nyní pootevřely dosud pevně uzavřené dveře zahraničních zpravodajských archivů, ukazuje se, že mužů s českou krví, kteří se mohli pyšnit zeleným baretem a proslulým odznakem orla, kotvy, provazu a samopalu Thompson na rameni  bylo více.“

V historii každého národa se najdou místa a události, které by nejraději z paměti vymazal, protože jej rozhodně nectí. Ani my nejsme výjimkou.

Na Sicílii se tomu říká vendeta, v češtině krevní msta. „Jak jinak označit zničující úder, který po zatčení a odsouzení plukovníka Kordy postihl skoro všechny jeho příbuzné?“ táže se Roman Cílek v příběhu nazvaném Běda tomu, kdo vyčnívá z řady. Věnován je tragickému osudu jednoho z velitelů, bojujících ve Slovenském národním povstání.

„Terezín … není jen místem, připomínajícím tragédii židovského ghetta, není jen ukrutnou historií věznice pražského gestapa … Jeho minulost je složená z dalších vrstev, na které se pod nánosem hrůzy druhé světové války poněkud zapomíná.“ Milan Hes se v Proměnách Terezína v průběhu věků tuto nespravedlnost pokouší aspoň částečně napravit.

 

(Přísně tajné! Vydává Pražská vydavatelská společnost, s. r. o., Na Poříčí 1048/28-30, Praha 1; www.pvsp.cz; příjem objednávek i starších výtisků: tel/fax: 222 718 046, e-mail: pvs@ms.ipnet.cz; nebo na adrese PVS, P.O.BOX 142, 130 37 Praha 3; objednávky předplatného do zahraničí: Mediaservis s. r. o., Paceřická 2773/1, 193 00 Praha 9; e-mail: kauerova@mediaservis.cz; tel: 271 199 250)

 

                                                     Jana Časnochová-Vrzalová

 

„Ukrajinští nacionalisté jako zapřísáhlí odpůrci sovětského zřízení si v emigraci počínali úplně stejně jak Stalin. Usmysleli si k dosažení svého cíle, jímž bylo osvobození Ukrajiny od bolševiků a její sjednocení pod heslem Ukrajina Ukrajincům, použít Hitlera jako nástroje. Jako beranidla, s jehož pomocí rozrazí hradbu sovětského impéria.“

 

                         Karel Richter, Historické pozadí ukrajinského dramatu