Vyjádření předsedy ÚV ČSBS

15.06.2015 09:18

PŘEDSEDA ČESKÉHO SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

 

Vyjádření

 

            Dne 23. května 2015 ve večerních hodinách, odvysílal celostátní televizní kanál Ruské federace Rossija 1 film - Varšavská smlouva: odtajněné kapitoly. Film, který je vydáván za dokument, je snůškou lží a pomluv na adresu tzv. Pražského jara. Potlačení obrodného procesu v Československu v roce 1968 armádami Varšavské smlouvy je ve snímku vydáváno za poskytnutí „bratrské pomoci“ československému lidu a odvrácení nebezpečí kontrarevoluce. Spontánní pokus o společenské reformy pod vedením legitimních orgánů Československa je ve filmu prezentován jako spiknutí západních rozvědek proti socialistickému zřízení. Je to překroucení fakt tehdejších událostí. Mnozí z nás, tehdejších členů Československého svazu protifašistických bojovníků, byli v té době svědky či dokonce aktivními účastníky reformního procesu. Po roce 1990 jsme uvítali skutečnost, že všichni postkomunističtí prezidenti Sovětského svazu a současné Ruské federace, pánové Gorbačov, Jelcin a Putin, uznali odpovědnost za obsazení Československa a jeho následnou okupaci. To umožnilo povýšit upřímnou a plodnou spolupráci našich národů na kvalitativně novou úroveň. Doufám, jak to vyjádřil také český prezident pan Miloš Zeman, že uvedený film je dílem nezodpovědných bulvárních novinářů a nikoliv novou linií vlády Ruské federace, která by byla v rozporu s jejich předchozím oficiálním stanoviskem.

Chci vyjádřit přesvědčení, že tento počin jednoho televizního kanálu nezpochybní plodnou spolupráci a osvědčené přátelství našich národů.

 

Přeji bratrskému národu Ruské federace hodně úspěchů v budování a rozvíjení jejich země i v jejich osobním životě.

 

plk. v. v. Ing. Jaroslav VODIČKA