Vyhlášení literární a výtvarné soutěže

16.03.2015 10:53

                          Při příležitosti 70. výročí osvobození naší vlasti

 

              Obec Svatobořice-Mistřín spolu s Čs. obcí legionářskou Brno 2,

  Klubem autorů literatury faktu Praha a Českým svazem bojovníků za svobodu

                    v y h l a š u j í literární a výtvarnou soutěž Martina Ševely.

 

Je určena pro žáky základních (2. stupeň) škol.

 

Hlavní téma: Internační tábor Svatobořice

 

Další  okruhy:

a) válečná místa utrpení v České republice se zaměřením na Kyjovsko

b) Internační tábor Svatobořice – vzpomínky pamětníků, pomoc místních obyvatel vězněným

-  role strážných - četníků

-  perzekuce místních odbojářů

-  přátelství některých rodin s bývalými vězni trvající dodnes

c)  regionální dějiny – jak probíhalo osvobození ve vašem městě, vaší obci, vzpomínky pamětníků, záznamy z kronik

d/ kdo je to ? – jména z pomníků padlých - popravení a jejich osudy, např. M. Ševela, M. Mečl, C. Vavřík, J.

Tříska a jiní.

e/ odbojová činnost na Kyjovsku atp., pocta osvoboditelům.

 

Soutěž literární: libovolný slohový útvar (referát, reportáž, vzpomínka pamětníka, povídka, úvaha, verše aj.) na daná témata max. do 4 stran formátu A4 ( elektronicky– e-mailem vč. příloh).

Doporučení – uvádějte prameny, které použijete.

Soutěž výtvarná: libovolná technika na ploše, trojrozměrný objekt s válečným námětem – zaslat poštou. Práce budou vystaveny.

 

Obě soutěže (literární i výtvarná) mají jednu věkovou kategorii: 2. stupeň ZŠ od 6. - 9. třídy.

Práce zaslané do jiných soutěží budou vyřazeny.

Ceny: knihy, drobné věcné dary, diplomy aj.

 

Uzávěrka odevzdání prací: 20. 5. 2015

(slavnostní vyhlášení oceněných prací se bude konat v polovině června 2015)

 

Porota soutěže je tří až pětičlenná pro každou kategorii.

Práce zasílejte na adresu: Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín, ul. Hlavní 1080,  PSČ 696 04

literární práce e-mailem na adresu: kd@svatoborice-mistrin.cz
(výtvarné práce klasickou poštou)

 

Děkuji a těším se na spolupráci

 

KONTAKT:  Kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně

Rostislav Marada

Hlavní 1080/111

696 04 Svatobořice-Mistřín

Tel.: 777 94 84 93

e-mail: kd@svatoborice-mistrin.cz

 

Pozn. Vlastenec Martin Ševela 1898-1945, byl v Hamburku popraven nacisty.