Všem funkcionářům OV a ZO ČSBS

21.01.2013 19:37

 

 

Vzhledem k možnosti, že v druhém kole prezidentské volby uspěje kandidát Karel Schwarzenberg, jehož nepovažujeme za vhodného kandidáta na funkci prezidenta České republiky, spojilo se vedení ČSBS s dalšími demokratickými občanskými sdruženími a společně ustavily VLASTENECKÉ FÓRUM pro podporu volby Ing. Miloše Zemana prezidentem České republiky. V řídícím štábu tohoto fóra, které je otevřeno i pro další společenské, demokratické
a vlastenecké organizace, které se přihlásí, jsou zatím zastoupena tato občanská sdružení:

Český svaz bojovníků za svobodu

 

Sdružení Českého národního povstání-ČSBS

 

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých

 

Společnost Ludvíka Svobody

 

Svaz vojenských veteránů ČR

 

Slovanský výbor ČR

 

Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

 

Klub českého pohraničí

 

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

 

Sdružení zahraničních vojáků II. světové války

 

Radu seniorů České republiky

Společnost Edvarda Beneše

 

Jistě není třeba členy ČSBS o správnosti tohoto kroku přesvědčovat, neboť jsme přesvědčeni, že převážná většina našich členů si uvědomuje, že pan Schwarzenberg, by nebyl důstojným pokračovatelem v řadě našich prezidentů, zakladatelů Československa prof. T. G. Masaryka, Dr. Edvarda Beneše, včetně Václava Havla a Ing. Václava Klause, CSc.

 

V příštích dnech Vám budeme postupně zasílat materiály obsahující důvody, proč nechceme za prezidenta Karla Schwarzenberga a prosíme Vás o maximální rozšiřování těchto materiálů ve Vašem okolí.

 

Pokud máte ve vaší oblasti stejně smýšlejícího starostu nebo primátora, požádejte i jeho o pomoc v této snaze, vyhledejte vhodné osoby (třeba i Vaše děti nebo vnuky) kteří pracuji s počítačem na internetu (facebooku) a požádejte je o rozšíření materiálů, které obdržíte.

 

Aktivizujte všechny naše funkcionáře a zapojte je do této akce. Zvolením Karla Schwarzenberga prezidentem České republiky je ohrožena samotná existence našeho Svazu. Karel Schwarzenberg se netají svými sympatiemi k organizacím „sudetoněmeckých“ landsmannschaftů, které se zase netají svým nepřátelstvím ke všemu českému. Své sympatie k těmto organizacím Karel Schwarzenberg ostatně potvrdil i ve své první předvolební debatě před 2. kolem prezidentské volby, na televizním kanálu ČT 1 dne 17. 1. 2013, kterou moderoval Vlastimil Moravec.

 

Proto je třeba nasadit veškeré síly ČSBS pro vítězství Ing. Miloše Zemana.

 

 

Ing. Jaroslav VODIČKA

         Předseda ČSBS