Vrácení Pamětní medaile ČSBS – vyjádření

30.08.2016 09:23

                                                  Vrácení Pamětní medaile ČSBS – vyjádření

   Německý historik Werner Imhof, významný organizátor a moderátor několika stovek debat s českými pamětníky holokaustu, dle informací z tisku, vrací vedení ČSBS zpět „medaili za zásluhy“, kterou v únoru roku 2011 údajně dostal jako teprve druhý Němec od Českého svazu bojovníků za svobodu. Medaili za zásluhy vrací ČSBS na protest proti tomu, že stejnou medaili údajně dostal i prezident ČR Miloš Zeman, s jehož stanovisky na současné mezinárodní dění, zejména uprchlickou situaci v Evropě, zásadně nesouhlasí.

  ČSBS neuděluje žádné „medaile za zásluhy“ ani za stanoviska politiků nebo státníků na současné mezinárodní dění. Medaile za zásluhy jsou v gesci prezidenta České republiky, který tento duh vyznamenání uděluje ve třech stupních a předává významným občanům nejen dle svojí úvahy, ale i dle návrhů Parlamentu ČR, spolků, neziskových organizací, i řadových občanů.

   Věhlasný historik Werner Imhof v únoru roku 2011 obdržel medaili ČSBS z rukou tehdejší předsedkyně Ústředního výboru ČSBS Anděly Dvořákové a převzal tedy nikoliv „medaili za zásluhy“, ale jen „Pamětní medaili ČSBS“. Tuto medaili obdržel historik Werner Imhof za udržování paměti mezi současnou mladou generací v Německu na holocaust, realizovaný v Evropě prostřednictvím německého nacismu.

   Prezident ČR Miloš Zeman na X. sjezdu ČSBS konaném v červnu roku 2016, na návrh odstupujícího vedení ČSBS obdržel nikoliv tedy „Pamětní medaili ČSBS“, ale nejvyšší ocenění ČSBS: Řád ČSBS „Věrni zůstaneme“ a to za „udržování a připomínání paměti národa na domácí i zahraniční odboj proti německé nacistické okupaci Československa v letech 1938-1945“. Stejné, nejvyšší ocenění ČSBS, jako prezident ČR obdrželi dále předseda „Sdružení zahraničních vojáků 2. sv. v.– ČSBS“ plk. v.v. Pavel Vranský, 95letý bývalý bojovník od Tobruku v roce 1941-1942, a předseda „Sdružení Českého národního povstání-ČSBS“ plk. v.v Antonín Štícha, 92letý účastník Pražského povstání v květnu 1945 v 1. praporu střelce Jana Čapka v Praze-Michli.

   Pokud německý historik Werner Imhof chce vyjádřit svůj protest proti prezidentovi ČR, neměl by si k tomu brát jako rukojmí Český svaz bojovníků za svobodu, to znamená občanský spolek, který si připomíná hrdinný odboj v okupovaných Čechách a na Moravě proti německé nacistické okupaci v letech 1938-1945.

Vladislav Kučík

tiskový mluvčí ČSBS