Volyňští Češi v prvním a druhém odboji

10.04.2012 13:41

Mnoho zajímavých informací o událostech naší historie, které dnes pomalu upadají v zapomnění. Připomenut je příchod českých osídlenců na Volyni, budování nového domova prakticky na zelené louce, zavádění moderního zemědělství, rozvoj řemesel až po malé podniky i kulturní aktivity. Barvitě jsou popsány osudy našich krajanů po vítězství bolševické revoluce v Rusku a začlenění většiny tohoto území do SSSR, vypuknutí druhé světové války, německý teror, včetně vypálení Českého Malína a povraždění většiny jeho obyvatel, až po masové zapojení místních mužů i žen do Svobodovy zahraniční armády a účast při osvobozování Československa. Kniha obsahuje rovněž jmenné seznamy příslušníků naší zahraniční armády, těch, kteří bojovali v Rudé armádě, členů partyzánských oddílů a dalších složek.

Autoři: Jiří Hofman, Václav Širc, Jaroslav Vaculík

Vydal Český svaz bojovníků za svobodu v roce 2004