Vlasti važ si

14.03.2013 19:39

 

České hory, lesy, stráně –

pohleď, Čechu, pohleď na ně

a setrvej tiše v uzardění,

že tobě samému zem tvá dobrá není.

Dívej se na obzor, majestátné hory,

šumné řeky, ševelící bory,

pohleď do hlubokých čistých vod –

a styď se, že hanobíš zem i rod.

 

Miluj, Čechu, svoji zem,

a važ si darů, jež ti dává.

 

 

Tomáš Hejna, 21 let