Vernisáž přerostla v maličký národní svátek

27.06.2013 19:06

Jen zřídka a zcela výjimečně, se podaří uskutečnit výstavu vzácných obrazů (K. Molnár) v takovém rozsahu a za účasti tolika vážených hostů, zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, příslušníků Armády ČR a válečných veteránů (i ze Slovenska), znalců a milovníků výtvarného umění, jako tomu bylo letos 25. června v Komorním Hrádku u příležitosti Dne ozbrojených sil ČR.

Chtěl bych ze srdce poděkovat všem, za slova uznání, která patří především lidem, kteří tuto nevšední událost podpořili. Zejména plk. Ing. P. Vobůrkovi, paní Ing. M.Třebické a panu Ing. J.Vodičkovi a PhDr. J. Časnochové z Českého svazu bojovníků za svobodu.

Výraznou roli silného mediálního partnera sehrála také redakce Národního Osvobození a neopakovatelnou hudební produkcí srdce návštěnívků naplnil vždy brilantní VUS Ondráš.

Troufale tvrdím, že jsme spojili síly k mocnému činu, který obohatil historii kulturního života nejen Armády ČR, ale svým významem díky záštitě prezidenta republiky přerostla vernisáž v maličký národní svátek.

S pokorou

 

Pavel Šmidrkal

(Krásný článek z akce  a fota na www.army.cz)