Věrni zůstaneme

27.11.2014 11:20

Posláním stejnojmenného sborníku, vydaného ke stému výročí československého odboje, na jehož konci se zrodila samostatná Republika Československá, je podle jeho autorů především připomenutí významu nejen prvního i druhého odboje a posílení národní hrdosti.

Sborník nabízí to, co v současné společnosti chybí nejvíce: obnovu naší historické kontinuity dobrého.

V posledních týdnech tohoto roku se zejména v souvislosti se 75. výročím 17. listopadu 1939 a 25. výročím 17. listopadu 1989 pojmy jako humanismus, demokracie, lidská práva či svoboda skloňovaly snad ve všech pádech. Víme však, a mladá generace zejména, odkud uvedené principy včetně úcty ke vzdělání a kultuře, péče o blaho státu a blaho všeobecné pramení? Právě jimi se práce širokého kolektivu autorů zabývá. Jejich příspěvky jsou navýsost aktuální, neboť v době, kterou žijeme, v době, která díky obrovskému rozmachu techniky je natolik rychlá, že ani nestačíme sledovat všechny novinky, které na nás chrlí, je riziko ztráty historické paměti obrovské. Zapomeneme-li, že svobodu a demokracii nám musely za cenu nesmírných obětí vybojovat předchozí generace, odvážní konkrétní lidé, vymažeme-li z paměti naši minulost, naše dějiny, připravíme se o národní identitu, přetrhneme pouto mezi námi a našimi předky.

Byla by to katastrofa. Vždyť nám zanechali těžce získané zkušenosti, z nichž každý, kdo o to jen trochu stojí, může neomezeně čerpat. Bylo by hrubou chybou jejich odkaz, jejich dílo nechat propadnout roštem času. Mnohé jejich myšlenky jsou aktuální podnes.

„Zkoumaje mezi lety 1880 až 1900 úkoly a možnosti vývoje svého národa, sledoval Masaryk tento veliký duchovní, sociální a politický zápas evropského světa. Promyslil, prožil a takřka se probolel celou tou problematikou, kterou tyto události a celý duchovní vývoj Evropy s sebou nesl. Viděl první začátky evropské demokracie … a hlavně, co je a má býti pro naši společnost, náš národ, Evropu a svět nově se rodící demokracie.“ Citát z řeči prezidenta republiky Edvarda Beneše pronesené nad rakví T. G. Masaryk 21. září 1937 dokládají, jak důležité je, aby politici své kroky promýšleli, aby zvažovali fakta, všechna pro a proti, aby si uměli „zamést především před vlastním prahem“, přestali s pokusy vyvážet demokracii do jiných zemí, zhusta se zcela jinou mentalitou a na jiném stupni vývoje jen proto, že o ní mají vlastní představy.

Jak daleko viděl E. Beneš, když tehdy prohlásil: „To, co dnes žije Evropa, ta směs bojů, režimů, revolucí, duševních rozvratů politických, sociálních, národních a mezinárodních hnutí, mravních a filosofických konfliktů – to všecko je problematika Masarykovy osobnosti. A že to pochopil, a že dle toho jednal, je to, co ho činí velikým.

… Masaryk neříká, že dokonalý ideální stát a společenské štěstí všech občanů politicky a sociálně uskutečníme, nýbrž jen že účinnou láskou k bližnímu a politicky správným vyrovnáváním potřeb a zájmů všeho druhu máme se denně ideálu tomu stále více a více blížit.“

Autoři sborníku se rozhodli vzdát hold nejen Masarykovi, nýbrž všem, kteří se zasloužili o vítězné tažení za svobodu, samostatnost až k 28. říjnu 1918. Nabízejí prostor k úvahám, k vlastním závěrům, k diskusím i k polemice, vedoucí k odpovědi na otázku odkud a kam jako národ, jako země i jako jednotlivci kráčíme. Lépe tak oceníme sílu myšlenek, které v době první světové války naše předky vedly do řad příslušníků prvního odboje.

„Ani dnes není dobojováno. Před každou novou generací stojí úkol zápasit o udržení dědictví předků a o jeho další zvelebení. Rodina, práce, národ, humanitně demokratické ideály, to jsou cílové hodnoty, ke kterým je žádoucí směřovat své úsilí a nevzdávat se, ani když věci vypadají nejčerněji a překážky se kupí. Věřme, že vždycky existuje řešení, které přinese obrat k lepšímu a že statečné srdce je dříve nebo později najde,“ zdůrazňují v doslovu.

Sborník vydaly Občanský a odborný výbor Brno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno a statutární městem Brno v roce 2014. Vyšel rovněž díky podpoře našich krajanů ve Švýcarsku prostřednictvím Nadace Jana Klimenta a příspěvku Ing. Jiřího Havlíčka z  Čáslavi. Rada Dědictví Komenského mu udělila Věječku moudrosti.

                                                                                  Jana Vrzalová

 

 

 

„Dobrá politika je především dobrou spoluprací lidí… Dobrá dělba práce – to znamená vzájemná loajálnost, vždy čestnost a poctivost, vzájemná oddanost a lidskost – to byla naše spolupráce s Masarykem. Proto byla úspěšná. Snažte se vždy tak politicky pracovat i ve svých obecních a okresních věcech a snažme se jíti těmito cestami v celém světě… to je vzkaz a přání Masarykovo…“

                                                 Prezident E. Beneš v Čejči, 1936

 

„Můžeme ‚čestně věřit‘, že současný systém závratné nerovnosti a gigantické manipulaci mezi lidmi a kořistnického vztahu, kterému říkáme ‚Západ‘, je přesvědčujícím příkladem toho, co jsou ‚lidská práva‘?“

 

               Václav Bělohradský, Právo 19. 7. 2014