„Věčná paměť bratřím zboroveckým, padlým i živoucím…“

03.03.2005 11:28

Dne 2. července 1917 v 9 hodin ráno zaútočilo tři a půl tisíce našich dobrovolníků z prostoru Zborova, městečka, ležícího 75 km východně od Lvova, na postavení rakousko-uherských a říšsko-německých jednotek.
Do dopoledních hodin pronikla naše brigáda do hloubky pěti kilometrů opevněnými zákopy, ukořistila množství zbraní a získala 3150 zajatců. Úspěch byl zaplacen 190 životy a asi 800 raněnými z řad našich legionářů.
Jako první bojové vystoupení našich legií v Rusku měla bitva velký význam, ale v rámci Kerenského ofenzivy šlo bohužel, vzhledem k celkové situaci v Rusku, o marné vítězství. Průběh a výsledek boje ale zásadně změnil Kerenského postoj k československému hnutí, vyjádřeném jeho osobním blahopřáním na frontě a, což je nejdůležitější, možností náboru do legií, které se pak zviditelnily svým bojem proti bolševikům a tím přispěly ke vzniku ČSR.
T. G. Masaryk: „Zborov umožnil organizaci armády a armáda byla nezbytnou podmínkou svobody a samostatnosti. Bez naší zahraniční armády bychom té samostatnosti sotva dosáhli… V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme se omezit na REKLAMACE a DEKLAMACE. Věčná paměť bratřím zboroveckým, padlým i živoucím.“
Tolik z TGM a víc není ani co dodat. My nyní musíme udržovat aspoň tu paměť a předávat ji dál a nezapomínat, proč legionáři bojovali – nechtěli být poddanými Habsburků, ale chtěli být rovnoprávným národem v Evropě!
My v Blansku se můžeme pyšnit krásným památníkem této bitvy zborovského bojovníka – „Zborováka“ od akademického sochaře K. Babky. Socha byla odlita v roce 1933 v ČKD. Za okupace byla uschována a po osvobození v roce 1945 umístěna s prstí z bojiště v sokolovně. Na nynější místo byla instalována při oslavách 30. výročí bitvy, odhalena byla 13. července 1947. Na svém místě v parčíku u železniční zastávky Blansko – město vydržela až na drobné poškození, kdy někdo odcizil bodák (štyk), dodnes. Věřím, že k 90. výročí bitvy u Zborova v roce 2007 bude tento památník opraven, aby nás jako město a republiku reprezentoval před Evropskou unií. Nepoškozený model je k vidění v městském muzeu.
Vojenské sdružení rehabilitovaných Blansko, Československá obec legionářská Brno 2, město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu a Klub vojenských důchodců Blansko uspořádaly u příležitosti 88. výročí bitvy u Zborova letos 2. července u Památníku legionáře v parčíku u železniční zastávky Blansko – město vzpomínkový akt. Byly položeny květiny a s projevem vystoupil syn legionáře Bohuslav Páral z Jednoty ČsOL Brno 2.


Jan B. Vladík,
Jednota ČsOL Brno 2