Vám patří můj dík

23.01.2013 18:20

Žiju ve Slopném u Vizovic. Z mého kraje pocházejí lidé jako byl výsadkář a účastník atentátu na Heydricha Josef Valčík, piloti RAF Jaroslav Šála, Josef Šebestík, Josef Balejka a mnozí další. Pana Balejku jsem potkával za svých studií ve Valašských Kloboukách a všichni kluci ze třídy jsme k němu vzhlíželi s úctou.
Chtěl bych vám všem z ČSBS touto cestou poděkovat za všechno, co jste za II. světové války vykonali pro svobodu Československa. Můj obdiv je o to větší, když vidím, s jakým nasazením se perete za ideál svobody i po tolika letech.
V jedněch německých novinách psali, že výroky pana Schwarzenberga ohledně prezidenta Beneše už mladé české lidi nevzruší, protože už prý máme jiné starosti. Redaktoři zmíněného deníku se mýlí. My nikdy nezapomeneme.
Podceňují nás, jako kdysi podceňovali naše prarodiče.

Můj dědeček byl totálně nasazen v rakouském Enzesfeldu. Bylo mu vyhrožováno gestapem a pro malý přestupek byl poslán na několik týdnů do kárného tábora u Vídeňského Nového Města. Tam pracoval na stavbě kafilérky. Na práci dohlížel jeden rakouský polír, který si jednoho dne ke svačině ukrajoval salám a slupky nabídnul okolo stojícím internovaným. Děda po létech vzpomínal, že v té chvíli byl nesmírně hrdý, protože ani jeden z nich - ačkoliv byli hladoví - si od rakouského políra nevzal ani kousek. Je to jen malá epizoda, ale vyjadřuje vše.
Ještě jednou vám patří můj dík, zvláště pak generálu Alexandru Beerovi!

                                                                                                                                                                                        Jan Váňa, 27 let