Valorizace důchodů 2015

19.08.2014 13:30

Vážené seniorky, vážení senioři,

v pátek 20. června schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh valorizace důchodů 2015. Průměrná starobní penze má meziročně vzrůst o 1,8 %, tj. o odhadovaných 205 Kč. Mechanismus valorizace důchodů byl vrácen před 1. leden 2013, důchody starobní, invalidní a pozůstalostní budou opět valorizovány o 100 % růstu spotřebitelských cen a o 1/3 růstu reálných mezd. Jde ale stále o Drábkovu valorizaci technickou, nikoli o Zemanovu valorizaci politickou. Tedy valorizace bude vypočítávána přesně podle výše uvedeného vzorce, o nic méně, ale také o nic více. Oproti roku 2011 jde stále o krok zpět, u původního nastavení valorizace šlo pouze o tzv. minimální zákonnou valorizaci, vláda mohla valorizovat více. A právě o to se Rada seniorů ČR vždy snažila, při vládách středolevých koalic se to dařilo, u vlád pravicových nikoliv. Podle navrhované dikce zákona to již nebude možné!

        Návrh na stanovení nového mechanismu valorizace důchodů je předmětem činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu. Rada seniorů ČR bude prosazovat, aby valorizace starobních důchodů byla spravedlivá. Tj., aby výpočtový vzorec vycházel nikoliv z obecné inflace spotřebitelských cen, ale z konkrétních životních nákladů důchodců, které rostou rychleji. Aby valorizace plně vykompenzovala růst životních nákladů důchodců s nízkými příjmy. A v neposlední řadě, aby valorizace vykompenzovala diskriminaci tzv. “starodůchodců” a středně příjmových tzv. “mladodůchodců”. Na Slovensku mají třináctý důchod pro sociálně potřebné.

        Ale vraťme se k valorizaci důchodů 2015. Oproti nastavenému valorizačnímu vzorci bude valorizace vyšší. České mzdy loni nerostly ani nominálně, natož reálně a inflace spotřebitelských cen v tzv. rozhodném období pro výpočet valorizace, tj. srpen2014/srpen 2013 dosáhne cca 1,1 procentního bodu. Valorizace tedy měla dosahovat 1,1 %, nikoliv 1,8 %. Za toto navýšení Rada seniorů ČR vládní koalici i dalším politickým stranám, které pro něj v Poslanecké sněmovně hlasovaly (kromě TOP 09 všechny) děkuje. S ohledem na 1,34 procentní pokles reálné kupní síly penzí v roce 2010, na 2,35 procentní pokles reálné kupní síly v roce 2012, na 0,2 procentní pokles reálné kupní síly penzí v roce 2013 a s ohledem na odhadovaný až 0,8 procentní pokles reálné kupní síly penzí v roce 2014, jde ale o kompenzaci nedostatečnou!

        Obnovení plnohodnotné a důstojné valorizace důchodů je základním požadavkem Rady seniorů ČR. Požadavek byl prioritně uplatněn na všech předvolebních krajských kulatých stolech, které byly v září a říjnu loňského roku uskutečněny, kromě Karlovarského, ve všech krajích České republiky. Požadavek byl uplatněn též při jednání s premiérem 12. února, při jednání s 1. vícepremiérem a ministrem financí 24. března a při jednáních s ministryní práce a sociálních věcí ve dnech 21. února, 7. dubna a 16. května. Děkujeme všem za 205 Kč, požadovali jsme ale 282 až 363 Kč. Z časových důvodů je záležitost bohužel uzavřena, soustředíme se na valorizaci důchodů 2016.