Váleční veteráni: Češi jsou vůči Němcům diskriminováni

20.02.2014 11:45

www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/valecni-veterani-cesi-jsou-vuci-nemcum-diskriminovani/