Val na obranu republiky

11.07.2006 15:21


Zpracovanou základní historii československých opevnění nabízí publikace Val na obranu republiky – československé opevnění z let 1935–1938 na Králicku. Mezinárodní autorský kolektiv se zaměřil na prostor Králicka (východní část Pardubického kraje), jež v roce 1938 představovalo nejsilněji opevněnou hranici ČSR a jeden z nejsilněji opevněných prostorů tehdejší Evropy. Kniha je určena široké laické veřejnosti. Text doplňuje stostránková výkresová a obrázková příloha a dalších více než sto stran fotografií, nezřídka zcela neznámých a dříve nezveřejněných.
Zájemci o vojenskou historii v ní rovněž najdou doposud nezpracovaná či jen okrajově zmiňovaná témata – vývoj opevňovacích plánů na Králicku, vyvlastňování a výkup pozemků pro stavbu opevnění, postup stavby opevnění, pevnostní silnice, pevnostní kabelová telefonní spojení, zkoušky pevností za okupace, zkoušky německé tajné zbraně na zdejších objektech, likvidace opevnění za okupace či jejich poválečné využití. V přílohách jsou kromě jiného tabulkové přehledy a údaje o všech 247 postavených pevnostních objektech na Králicku a také o stavebních firmách, které opevnění na Králicku budovaly.

Publikaci, která je na kvalitním křídovém papíru a má pevnou vazbu, prodávají: Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda, Vojenské muzeum Králíky.