Ústecký mír

17.03.2014 11:43

Válka skončila a lidé toužili po klidu a míru.  Jaký byl? Rozhodně ne idylický, jak dokazuje nepřikrášlený obraz tehdejších událostí z pera Františka Ročka nazvaný Ústecký mír. Navazuje na publikaci Ústecká štvanice, která vyšla v roce 2011.

Pokračování pojednává o osudech lidí na Ústecku od poloviny srpna roku 1945 do ledna 1946. Je svědectvím dobových dokumentů, konkrétních lidí, kteří po sobě zanechali hmatatelné stopy v myslích pamětníků i v archivech. Nejde tedy o osobní prožitky a postoje autora, což výpovědní hodnotu zmíněné práce výrazně zvyšuje.

Byl to zvláštní mír. Zatímco jedni se ze všech sil pokoušeli obnovit poválečné Československo bez ohledu na osobní volno či peníze, jiní přijížděli do pohraničí zbohatnout, nahrabat si co nejvíce, nakrást a s kořistí se vrátit do vnitrozemí.

Byla to i doba, v níž nezřídka vítězili šmelináři, lidé bez jakýchkoliv skrupulí a morálních zábran. Další bažili po moci, po teplém místečku. Byl to také čas, kdy úřední šiml začal řehtat stále čileji v podobě různých oběžníků, nařízení a hlášení.

Čtenář je do každodenního běhu života jednoho okresu, jenž se však v mnohém podobal dnům i v dalších místech českého pohraničí, vtažen dost nemilosrdně. Díky dobovým pramenům se mu tak nabízí obraz natolik plastický a působivý, až z něj místy mrazí. Doslova z něj vane duch oněch časů.

Za zvláštní pozornost stojí doslov. Přesněji místo něj zařazený rozhovor se Stanislavem Bimanem, který se dlouhodobě specializuje na souvislosti nacistického režimu za druhé světové války na územích odtržených od ČSR a později v protektorátu Čechy a Morava. Vyšel svého času v Ústeckém deníku pod titulkem Sudetští Němci toužili po náručí NSDAP. Umožňuje snáze pochopit některé dějinné souvislosti a z nich vyplývající události nejen na Ústecku.

Publikaci vydalo nakladatelství AOS Publishing v Ústí nad Labem (e-mail: aospublishing@iol.cz; www.aospublishing.cz).

 

                                                                                 Jana Časnochová-Vrzalová